Anul 2021 pentru Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in fapte si cifre

Soluțiile oamenilor de afaceri la problemele generate de pandemie, susținute de CCIA Timiș la nivel local, național și european

11 februarie – La invitația Consiliului Județean Timiș, Președintele Executiv al CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, a participat la ședința de înființare a Consiliului de Strategie și Consiliere Economică a Județului Timiș (C.S.C.E.), alături de reprezentanți ai mediului social, econimic, universitar și diplomatic. C.S.C.E. este o nouă structură de dialog, un mecanism de colaborare directă a CJ Timiș cu principalii actori locali, care va sprijini realizarea unei strategii de dezvoltare economico-socială a județului. C.S.C.E. are la bază 13 task force-uri și 5 forme asociative din care face parte și CCIAT.

11 martie – În calitate de membru al Biroului Permanent al CSCE, Președintele Executiv al CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, a participat la prima reuniune de lucru on-line, ce a avut ca scop preluarea de propuneri ale reprezentanților oamenilor de afaceri timișeni și transmiterea acestora spre analiză ministerelor de resort, în vederea sprijinirii celor mai afectate sectoare din economie. „În contextul necesității diminuării efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19 asupra mediului de afaceri timișean, am prezentat un set de măsuri rezultate din dialogul cu companiile membre ale CCIAT și nu numai, prin care solicităm adoptarea urgentă de politici publice care să fie implementate pe plan economic, financiar și investițional. Am sintetizat propunerile venite de la agenții ecomomici și le-am selectat astfel încât să acopere o arie cât mai vastă de domenii. La rândul nostru, considerăm că pentru o redresare economică rapidă, este foarte important ca decidenții publici, Guvernul României, să cunoască cât mai bine problemele cu care mediul de afaceri se confruntă în prezent și astfel să adopte acele măsuri care să conducă în mod eficient la limitarea pierderilor suferite de companii”, a spus în intervenția sa Florica Chiriță, Președintele Executiv al CCIAT.

23 iunie – Președinte Executiv al CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, a participat la o dezbatere organizată de Consiliul Județean Timiș între decidenții publici centrali și locali cu privire la strategia de dezvoltare a Timișului și a zonei metropolitane a Timișoarei pentru perioada 2021-2027. Au fost supuse analizei o serie de proiecte / priorități de dezvoltare benefice unei economii sustenabile a județului Timiș care să asigure creșterea calității vieții.
Pentru realizarea strategiei de dezvoltare a Județului Timiș și a zonei metropolitane Timișoara, propunerile CCIAT vizează mai multe domenii: Forță de muncă și formarea profesională continuă; Creșterea competitivității economice; Trecerea progresivă la economia circulară; Internaționalizarea afacerilor; Tranziția verde; Consolidarea fiscală.

“La toate aceste propuneri, CCIA Timiș poate să ofere consultanță și asistență în implementarea acestora, pentru a deveni proiecte viabile. În acest sens, ne-am exprimat intenția pentru un proiect concret, acela de a dezvolta, în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, primul hub din județ dedicat exclusiv industriilor culturale și creative. (…) Avem o experiență de 30 de ani în internaționalizarea afacerilor, CCIAT este partener oficial în România al programului european Climate Kic, suntem preocupați de punerea în aplicare a inovării circulare în afaceri și a creării de piețe circulare. În prezent derulăm 5 proiecte de profesionalizare a forței de muncă prin furnizarea de cursuri gratuite de specializare și calificare, acreditate în meserii solicitate pe oiața muncii. Am convingerea că doar prin eforturi concertate și o mobilizare exemplară a principalilor actori politici și economici, se pot contura direcții strategice convergente, atât la nivel de județ cât și la nivel de zonă metropolitană”, a spus Președintele Executiv al CCIAT, Florica CHIRIȚĂ. Cu ocazia acestui eveniment, CCIA Timiș a semnat Protocolul de Operaționalizare a CSCE.

30 noiembrie – În calitatea CCIA Timiș de membru fondator al Asociației Camerelor de Comerț Dunărene, Președintele Executiv al CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, a participat la Adunarea Generală a Federației Camerelor de Comerț Dunărene, găzduită de Camera de Comerț Istanbul. Au fost prezenți reprezentanți ai camerelor de comerț membre din Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Serbia, Ungaria și România.
Pe ordinea de zi a Adunării s-au aflat atât probleme organizatorice, cât şi probleme de natură strategică. În prima parte a evenimentului, președintele DCCF a făcut o prezentare a situației financiare și a activității Federației pe 2021, evidențiind acțiunile și proiectele de succes. A doua parte a Adunării Generale a avut un pronunțat caracter interactiv, principalele subiecte abordate vizând prioritățile Federației pentru perioada următoare și identificarea de proiecte strategice în domeniile educație, digitalizare și protecția mediului. În acest sens, CCIAT a lansat câteva propuneri concrete de acțiuni și proiecte în cele trei domenii de interes.

 Acțiunile CCIA Timiș, în beneficiul membrilor și al comunității de afaceri

Topul Firmelor din Județul Timiș 19 noiembrie – CCIA Timiș a organizat cea de-a 28-a ediție a Galei Excelenței în Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș pentru anul 2020 într-un format „altfel”, adecvat actualului context pandemic.
Realizat pe baza unei metodologii unice și unitare la nivel național ce îmbină criterii de eligibilitate ce țin de activitatea desfășurată de companii în exercițiul financiar precendent, clasamentul pentru anul 2020 a reunit 11.214 firme care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, dintr-un număr de 33.995 care au depus bilanţul contabil în termen legal. Dintre acestea, 1.793 firme au reuşit să se claseze pe primele trei locuri, structurate pe 7 mari domenii de activitate, grupe şi clase de mărime. Pentru clasarea timp de 10 ani consecutiv pe primele trei poziții ale Topului, 160 firme au fost distinse cu Trofeul de Excelenţă. Totodată, în topul național al firmelor au fost evidențiate pe primele zece poziții 523 companii timișene, cel mai important domeniu în care se regăsesc fiind Industrie: 217.
La fel ca și la edițiile precedente, CCIA Timiș a acordat premii și distincții speciale pentru realizări de excepție în diferite domenii de activitate: competitivitate investițională (CONTINENTAL România), antreprenoriat diplomatic (Clubul Economic German Banat, Clubul Economic Nord-American Timișoara), branduri românești de top (Apa AUR’A), antreprenori de succes (RPC Goup).
Ceremonia de premiere a Topului Firmelor din Județul Timiș a fost deschisă de Florica CHIRITĂ, Președintele Executiv al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Au rostit mesaje de salut: Alin NICA – Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Ovidiu DRĂGĂNESCU – SubPrefectul Județului Timiș cu atribuții de Prefect și Dominic FRITZ – Primarul Municipiului Timișoara.
Evenimentul a fost transmis live pe TVR Timișoara – partener media principal al evenimentului, Tele Europa Nova, platformele on-line și paginile de facebook ale partenerilor media, pe paginile de Facebook ale CCIAT și CRAFT cât și pe site-ul evenimentului.

Program de informare și instuire a agenților economici cu privire la reglementări legislative în diferite domenii, organizat în parteneriat cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș: 6 webinarii, 550 participanți.

16 februarie – Seminarul privind noile reglementări în legislația muncii, organizat în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, a abordat teme care au vizat: Modificări ale Codului Muncii; Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă și Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19; Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă, în mod deosebit accidentele de muncă; Hotărârea nr. 905/2017 privind Registrul General de Evidență al Salariaților. Evenimentul a avut un puternic caracter dinamic și interactiv, participanții punând întrebări pe aspecte și spețe concrete ce au devenit studii de caz.

18 februarie – CCIA Timiş și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” au organizat un seminar privind securitatea la incendiu. Inspectorul Șef al ISU Banat, col.ing. Lucian MIHOC, a făcut o scurtă prezentare a activității pe care o desfășoară instituția. Seminarul a continuat cu discuții punctuale cu participanții despre modificările legislative din domeniul avizării și autorizarii la incendiu, despre obligațiile fiecărui agent economic cu privire la obținerea acestor documente, despre facilitățile cu care instituția vine în întâmpinarea companiilor.

19 februarie – CCIA Timiş și Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş au organizat un seminar de informare a agenților economici cu tema: „Noutăți legislative în domeniul igienei şi sănătății publice”, susținut de dr. Flavius CIOCA, Director Executiv. Au fost dezbătute aspecte care vizează normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, normele referitoare la unitățile sanitare, modul în care se desfășoară verificarea periodică a respectării condițiilor igienico-sanitare, în funcție de structura spaţiilor funcţionale și de profilul de activitate al fiecărui agent economic cât și aspecte privind vaccinarea populației împotriva COVID-19. Directorul Executiv al D.S.P. Timiș a răspuns punctual la toate întrebările adresate în prealabil de companii dar și celor din timpul seminarului.

23 februarie – CCIA Timiș și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă au organizat un seminar, privind relațiile de muncă, susținut de Marcel Miclău Director Executiv. Au fost prezentate măsurile active oferite angajatorilor în 2021 în contextul pandemiei SARS-COV-2 cât și aspecte legate de: șomajul tehnic; kurzarbeit; convenţii și solicitări subvenții conform art. I din OUG nr. 220/2020; subvenţia 41,5% pentru contracte pe perioadă determinată; OUG 147/2020 privind decontarea unor zile libere pentru părinți.

25 martie – CCIA Timiș și Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara au organizat un seminar de informare privind modificările legislative din domeniul fiscal cu impact asupra activităţii agenţilor economici. În prima parte a seminarului, au fost prezentate modificările privind codul de procedură fiscală, partea de colectare a creanțelor fiscale, partea de modificări aferentă contului fiscal, facilitățile fiscale și eșalonarile la plată. În partea a doua, au fost abordate modificările aduse la codul fiscal de mai multe OUG-uri și principalele modificări din domeniul impozitelor pe venit, în special cele legate de declarația unică. Directorul Gereral al DGRFP Timișoara, Cristian Mocan, a apreciat interesul crescut al agenților economici pentru legislația din domeniul fiscal. Seminarul a avut un caracter interactiv, participanții primind răspuns la toate întrebările legate de aspecte și spețe concrete.

5 octombrie – Peste 20 de reprezentanți ai unor instituții publice din Județul Timiș dar și din țară au participat la un seminar privind regulile de concurență și ajutor de stat în timpul pandemiei de COVID 19 și după. Evenimentul a fost organizat de CCIA Timiș în colaborare cu Consiliul Concurenței și a fost susținut de Daniela Bădilă – Director General al Consiliului Concurenței și Alis Bărbulescu – Director al Direcției Ajutor de Stat. „Anul 2020 și 2021 sunt ani de reconfigurări, de adaptări. A fost și este nevoie, în continuare, la nivel de România și la nivel european, de intervenții masive din partea statelor pentru a ajuta și sprijini cetățenii și mediul de afaceri. Fiecare stat membru, în funcție de resursele bugetare și interese, a venit cu pachete de reforme și măsuri, cum ar fi șomajul tehnic. Vorbim de măsuri în plan fiscal – amânarea taxelor și impozitelor sau a ratelor bancare, vorbim de măsuri în plan economic destinate agenților economici, multe dintre ele intrând în sfera ajutorului de stat„, a spus Alis Bărbulescu. În final, au fost dezbătute aspecte legate de legislația specifică și au fost prezentate câteva studii de caz.

Conferințe, forumuri de afaceri, evenimente B2B, misiuni economice: 5 acțiuni, 160 participanți

27 aprilie: CCIA Timiș și Ambasada României în Regatul Spaniei au organizat primul eveniment economic online România – Spania, destinat dezvoltării și promovării schimburilor comerciale bilaterale cât și identificării de noi oportunități de afaceri și investiții pe cele două piețe. Evenimentul s-a adresat companiilor timișene care au stabilit relații de afaceri pe piața din Spania dar și celor care doresc să cunoască actualul climat de business și oportunitățile de afaceri pentru companiile românești pe piața spaniolă. Prezentările au fost făcute de Iulia Schnecker – Ministru Consilier în cadrul Biroului de Promovare Comercial Economică, Bogdan Bădescu – Consilier economic și Bogdan Stănescu – Consul General al României la Sevilla.
Evenimentul a fost deschis de Florica CHIRIȚĂ, Președinte Executiv al CCIA Timiș și de E.S. Gabriela DANCĂU, Ambasadorul României în Regatul Spaniei.
„ Noi, Camera de Comerț Timiș, ne-am angajat să facem tot ce este posibil să ținem în viață afacerile timișene. Unul dintre obiectivele principale este de a sprijini demersurile de internaționalizare a firmelor. Asta înseamnă promovarea produselor autohtone în spațiile intra și extra comunitare și atragerea de investiții străine. Ne bucură faptul ca avem firme care s-au extins pe piața spaniolă prin francize. Județul Timiș rămâne printre cele mai importante județe din punct de vedere industrial, agricol, medical, un pol de dezvoltare a sectoarelor automotive, IT și tehologie”, a spus Florica Chiriță, președinte executiv al CCIAT.
„ Sper ca prezentările să aducă informațiile utile cu privire la potențialul pe care îl are Spania pentru afacerile agenților economici din Timiș. Aș vrea să fac referire la trei elemente cheie în decizia de a vă internaționaliza afacerile în Spania. Nu există bariere comerciale și legislative, iar cea mai importantă barieră – limba poate fi depășită.
Spania are cea mai mare migrație românească, peste 1 milion de români sunt stabiliți acolo. O parte a diasporei române din Spania s-a îndreptat spre antreprenoriat și aveți posibilitatea să faceți parteneriate cu ei. Pe de altă parte, societatea spaniolă este deja acomodată cu românii. Spania poate fi folosită ca platformă pentru piețele sud-americane și nord-africane. Încurajez antreprenorii români să ia în calcul și posibilitatea de a investi în Spania, țară care oferă companiilor rezidente beneficii”, a spus E.S. Gabriela DANCĂU, Ambasadorul României în Regatul Spaniei. La eveniment au participat și oficiali ai administrației publice locale – Prefectul Județului Timiș și Președintele Consiliului Județean Timiș, care și-au arătat disponibilitatea de a sprijini acțiunile de acest gen.

8 iunie – CCIA Timiș și Ambasada României în Republica Turcia, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din Regiunea Antalya, au organizat prima Misiune Economică virtuală a oamenilor de afaceri turci în România, la Timișoara, destinată dezvoltării și promovării schimburilor comerciale bilaterale și identificării de noi oportunități de afaceri și investiții pe cele două piețe. Evenimentul a debutat cu o sesiune plenară la care au luat cuvântul oficiali români și turci – E.S. Ștefan TINCA – Ambasadorul României la Ankara, Paul ENE – Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Cihangir DENIZ – Vice Președinte al CCI Antalya, Prefectul Județului Timiș Zoltan NEMETH, Președintele Consiliului Județean Timiș Alin NICA și Semil BEKEN – Consul Onorific al României în Antalya. Sesiunea a fost deschisă de dna Florica CHIRIȚĂ, Președintele Executiv al CCIAT. „Turcia este principalul partener comercial al României între statele din afara Uniunii Europene. La nivelul Județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția Regională Vamală, valoarea cumulată pe 2019 și 2020 a importurilor din Turcia este de 70,8 mil. euro, iar a exporturilor în Turcia este de 212,4 mil. euro. În ceea ce privește investiţiile turceşti în România, în 2020 erau înregistrate 15.945 societăţi comerciale cu capital turc iar în Județul Timiș erau înmatriculate la Oficiul Registrului Comerțului 58 de firme active cu asociați din Turcia, cu un capital social subscris de 296.000 euro. Comparând cifrele de la nivel național și local, considerăm că prezența Turciei astăzi în Județul Timiș este mai mult decât binevenită, pentru a echilibra balanţa comercială, pentru a atrage și a sprijini dezvoltarea de investiții ale companiilor turcești în regiunea noastră”, a spus Președintele Executiv CCIAT. O importanță deosebită a fost acordată sesiunii de „match-making” între cele 17 companii timișene și 13 companii din regiunea Antalya, din domenii de activitate variate: agricultură, comerț, industrie ușoară (textile), industrie grea, materiale de construcție și decorațiuni, servicii juridice, consultanță.

2-7 noiembrie – CCIA Timiș a organizat o misiune economică de vizitare a EXPO DUBAI 2020, cea mai mare expoziție mondială.
Au participat reprezentanți a 10 firme timișene cărora li s-a alaturat delegația Consiliului Județean Timiș condusă de președintele Alin Nica.
Programul profesional a cuprins o întâlnire cu Consulul General al României la Dubai, E.S. Nicoleta Loredana Teodorovici. Totodată, la Expo Dubai delegația timișeană a vizitat Pavilionul României unde într-o secțiune specială dedicată apelor românești este prezentă Apa AUR’A, apa de aur a Banatului.

7 decembrie – CCIA Timiș în parteneriat cu Ambasada Republicii Macedonia de Nord la București au organizat primul eveniment economic online: „Macedonia de Nord, destinație pentru investitorii români”, destinat prezentării climatului de business și potențialului investițional favorabil oferit de piața nord-macedoneană.
Evenimentul a fost dechis de Florica CHIRIȚĂ, Președinte Executiv CCIA Timiș și de E.S. Gabriel ATANASOV, Ambasadorul Republicii Macedonia de Nord în România.
„Mulțumesc celor 36 de firme timișene care au răspuns invitației de a participa la acest eveniment. Totodată, mulțumesc E.S. Domnul Ambasador Gabriel ATANASOV pentru vizita făcută la Camera de Comerț la sfârșitul lunii trecute, în urma căreia am stabilit o agendă de lucru comună, și, iată că astăzi se întâmplă primul eveniment dintr-o serie de evenimente programate pentru perioada viitoare. (…) Macedonia de Nord este o țară cu un mare potențial de dezvoltare, iar realizările recente pe scena internațională a diplomației și politicii vin ca o confirmare a acestui fapt. Sunt sectoare industriale cheie care oferă importante oportunități de afaceri bilaterale.(…) Considerăm că este un moment prielnic pentru a impulsiona comerțul și cooperarea între companiile din țările noastre”, a spus Florica CHIRIȚĂ, președintele executiv al CCIAT. La rândul său, Ambasadorul Republicii Macedonia de Nord în România a exprimat interesul pentru a identifica modalități concrete de dinamizare a relațiilor bilaterale: „Eu văd un potențial mare în relațiile de afaceri dintre țările noastre. Ceea ce trebuie să facem este să impulsionăm aceste relații.(…) Vă mulțumesc pentru că ne-ați sprijinit împreună cu domnul Pavel Dupța să co-organizăm acest eveniment, pentru a vedea cum putem sprijini mai mult mediul de afaceri și să creștem schimburile comerciale. Am avut o scădere a economiei, ca toate statele în 2020, din cauza pandemiei, dar sperăm să crească din nou. Vă asteptăm la Skopje”.
Președintele nou ales al Asociației Camerelor de Comerț din Macedonia, Traian ANGELOVSKI, a declarat: „Dacă avem importuri și exporturi mici între România și Macedonia, potențialul nostru de a crește este de 50 de ori mai mare. Vom organiza evenimente prin care să stimulăm toate companiile. Cred că România e foarte aproape ca mentalitate de Macedonia. Sunt mulți macedoneni care vorbesc româna și putem folosi acest atu pentru a crea legături. România este o țară mare și putem găsi multe oportunități, în industrie, servicii, turism sau alte domenii. Suntem fericiți să continuăm legăturile cu Camera de Comerț de la Timișoara. Și în timpul Iugoslaviei, Timișoara era poarta de intrare în România”.

Prezent la eveniment, subprefectul Județului Timiș, Ovidiu DRĂGĂNESCU, a încurajat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două regiuni, punând accent și pe apropierea geografică a acestora, care ar putea fi un avantaj în crearea de noi parteneriate.
Facilitățile oferite investitorilor pe piața nord-macedoneană au fost prezentate de Igor Velevski – consilier de stat la Agenția pentru Investiții Străine și Promovarea Exportului, Hristina Stojanovik – director executiv al Asociației Camerelor de Comerț din Macedonia și Draganco Apostolovski, membru adjunct al Comitetului din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri și cu reiterearea invitației adresată firmelor timișene de a participa la Forumul de Afaceri româno-nord macedonean, care va avea loc la Skopje, în primăvara anului viitor.

14 decembrie – CCIA Timiș în parteneriat cu Ambasada Statului Israel la București și Misiunea Economică și Comercială în România, au organizat în premieră un eveniment B2B on-line România-Israel în domeniul medical. Peste 20 de directori ai unor cunoscute și apreciate spitale și clinici medicale private din Timișoara și jud Timiș s-au întâlnit cu omologii din Israel. Temele abordate au vizat soluții medicale de ultimă oră oferite de sectorul medical din Israel și oportunități de colaborare bilaterale cu companii din județul Timiș. „Am început cu sectorul medical, considerându-l ca cel mai important în actuala conjunctură și ținând cont de realizările de excepție ale specialiștilor israelieni în acest domeniu. Ne dorim ca în urma acestei întâlniri să crească numărul de firme mixte cu capital israelian (spitale, clinici) din Timiș, să beneficiem de cele mai avansate tehnologii și echipamente de vârf din domeniu și să realizăm schimburi de experiență și bune practici ale specialiștilor din cele două țări. Dacă astăzi discutăm doar de domeniul privat, avem asigurarea că la următoarea întâlnire vom putea aborda și sectorul medical de stat”, a spus președintele executiv al CCIAT.

Întâlniri și vizite oficiale: 4

22 februarie – Ambasadorul Republicii Belarus în România, E.S. Andrei GRINKEVICH, a avut o întâlnire cu Președintele CCIA Timiș, Georgică Cornu.
Ambasadorul Republicii Belarus a prezentat poziția țării sale în economia mondială, stadiul actual al relațiilor de colaborare între Belarus și România – cu date statistice și informații privind schimburile comerciale bilaterale, cooperarea în domeniul științific și universitar, cooperarea inter-regională și inter-instituțională. Președintele CCIA Timiș a făcut o prezentare a Județului Timiș și a oportunităților de afaceri și investiții existente în județ.

26 octombrie – Cu prilejul vizitei de lucru la Timișoara, E.S. Gabriel ATANASOV, Ambasadorul Republicii Macedonia de Nord în România, s-a întâlnit cu Președintele Executiv al CCIA Timiș Florica CHIRIȚĂ. În debutul întrevederii, înaltul diplomat a
menționat scopul vizitei la Timișoara și la Camera de Comerț: „Rolul nostru, al Ambasadei, este acela de a atrage cât mai multe firme românești care să învestească în Republica Macedonia de Nord. Statul macedonean oferă investitorilor străini condiții foarte bune, facilități atractive. Există o numeroasă comunitate aromână, mulți vorbitori de limba română (…). Pe de altă parte, în România trăiesc în prezent medici, sportivi, angajați în multinaționale, studenți din Macedonia. De aceea cred că țările noastre pot fi parteneri de încredere în identificarea modalităților de dinamizare a relațiilor bilaterale”. În intervenția sa, Președintele Executiv al CCIAT a făcut o prezentare succintă a economiei Județului Timiș și a schimburilor comerciale bilaterale, un scurt istoric al relațiilor dintre CCIAT și entități din Macedonia de Nord cât și a prezenței afacerilor macedonene în Județul Timiș. „Nu vrem să fim o țară de sub-contractori. Încercăm să oferim firmelor timișene oportunitatea de a se implica în internaționalizare dincolo de piața internă, îndreptându-ne atenția spre piețele extra-comunitare”, a spus Președintele Executiv al CCIAT.
Întrevederea s-a finalizat cu stabilirea de comun acord a unor acțiuni și evenimente comune.

18 noiembrie – Cu prilejul vizitei de lucru în Județul Timiș, E.S. David SARANGA, Ambasadorul Statului Israel în România, s-a întâlnit cu Președintele Executiv al CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ. Înaltul oficial a fost însoțit de Bareket Knafo, șefa Misiunii economice israeliene în România și de Amir Sagron, Secretar I al Ambasadei. Scopul vizitei a fost acela de intensificare a relațiilor de afaceri bilaterale și de găsire a modalităților concrete de colaborare.„Suntem deschiși la orice inițiativă. Știm potențialul economic al județului Timiș și știm că oamenii de afaceri timișeni sunt serioși. Trebuie doar să identificăm acele domenii de interes comun. În Israel, sunt câteva domenii cu un mare potențial – agricultura, managementul apei, sănătate, cibernetică, smart cities – avem nevoie doar de inițiative din partea sectorului privat. Rolul Ambasadei este acela de a găsi companii din Israel interesate să facă afaceri cu România, cu județul Timiș„, a declarat Ambasadorul tatului Israel în România. În intervenția sa, Președintele Executiv al CCIAT a făcut o prezentare a economiei Județului Timiș și a locului pe care acesta îl ocupă la nivel național, precum și o prezentare a activităților și serviciilor specifice destinate comunității de afaceri în actualul context pandemic. În discuția avută cu Șefa Misiunii economice israeliene în România, Bareket Knafo, s-a propus o colaborare pe două niveluri: unul privind organizarea de întâlniri virtuale B2B pe sectoare de activitate și, al doilea, o colaborare în proiecte de mare anvergură, ca de ex. afacerile de tip Unicorn.
Totodată, s-au stabilit câteva acțiuni și evenimente în cadrul cărora să se identifice oportunități de colaborare în domenii precum sănătatea, industria farmaceutică, agricultură, tehnologia apei, transport public.
Seria de evenimente sectoriale va debuta cu un parteneriat B2B dedicat sectorului medical.
În plus, anul viitor se va organiza o misiune economică timișeană în Israel și Ziua Israel la Timișoara, eveniment ce va cuprinde întâlniri de afaceri, vizite la firme, o mini expoziție și o seară culturală.

Târguri, expoziții, saloane: 10 acțiuni, 500 expozanți, 27.000 vizitatori

14-16 mai – Târg de produse tradiționale unde producători locali au oferit spre vânzare produse tradiționale și de sezon: Produse apicole; Legume și fructe; Produse din carne; Brânzeturi; Dulciuri; Unități de alimentație publică.

19-23 mai – Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș a găzduit ediția de primăvară a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, care a reunit peste 50 de companii din întreaga țară, în special producători, care au expus spre vânzare o gamă largă de articole de sezon: îmbrăcăminte, lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie și accesorii, produse cosmetice și naturiste, parfumuri, bijuterii din aur şi argint, gablonţuri etc. – la preţuri acceptabile pentru toate categoriile de cumpărători.

10-13 iunie – Prima ediție 2021 a EXPO MOBILA TIMIȘOARA a reunit producători români și importatori recunoscuți din domeniu, interesaţi să se promoveze pe piața timișeană și să identifice noi parteneri de afaceri. Au putut fi văzute și achiziționate piese de mobilier din lemn masiv, mobilier de clasă premium, mobilă tapițată, accesorii, decoraţiuni pentru amenajările interioare, produse de curățenie, altele.

16 – 20 iunie – Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș a găzduit prima ediție de vară a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, cu participarea a peste 50 de companii din județul Timiș dar și din întreaga țară. Publicul timișorean a putut cumpăra, la prețuri de producător, o gamă largă de articole de sezon: îmbrăcăminte, lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie și accesorii, produse cosmetice și naturiste, parfumuri, bijuterii din aur şi argint, gablonţuri.

2-5 septembrie – Cea de-a doua ediție a EXPO MOBILA TIMIȘOARA a reunit peste 20 de producători și importatori români și
străini interesaţi să se promoveze pe piața. Au putut fi achiziționate piese de mobilier din lemn masiv, mobilier de clasă premium, mobilă tapițată, accesorii: bucătării, dormitoare, sufragerii, livinguri, canapele și fotolii, biblioteci, saltele, decoraţiuni pentru amenajările interioare şi exterioare, produse de curățenie, la preturi promoționale. Totodată, un moment special a fost dedicat unor firme care au participat în premieră la Expo Mobila – RuspinHome din Republica Moldova și Dupenlux din Arad, cât și unei firme cu o traditie de peste 20 ani de participare la expozițiile de mobilă organizate de CCIAT – Agache din Lugoj.

15-19 septembrie – Cea de-a doua ediție de vară a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE a reunit peste 60 de companii din țară care au expus spre vânzare o gamă largă de articole de sezon: îmbrăcăminte, lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie și accesorii, produse cosmetice și naturiste, bijuterii din aur şi argint, gablonţuri etc. – la preţuri acceptabile pentru toate categoriile de cumpărători.

20 – 24 octombrie – La ediția de toamnă a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE au participat peste 50 de companii din întreaga țară care au expus spre vânzare o gamă largă de articole de sezon: îmbrăcăminte, lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie și accesorii, produse cosmetice și naturiste, bijuterii din aur şi argint, gablonţuri etc. – la preţuri accesibile pentru toate categoriile de cumpărători.

4 – 5 noiembrie – Cea de-a treia ediție 2021 a EXPO MOBILA TIMIȘOARA, a reunit producători și importatori români interesaţi să se promoveze pe piața timișeană și să identifice noi parteneri de afaceri. Au putut fi achiziționate piese de mobilier din lemn masiv, mobilier de clasă premium, mobilă tapițată, accesorii, produse de curățenie.

24 – 28 noiembrie – Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș a găzduit ediția de toamnăiarnă a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE care a reunit peste 50 de companii din întreaga țară. Vizitatorii au putut achiziționa o gamă largă de articole de sezon: îmbrăcăminte, lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie și accesorii, produse cosmetice și naturiste, bijuterii și gablonţuri etc. – la preţuri accesibile de producător.

14 – 19 decembrie – SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE – ediție de Craciun a reunit 50 de companii din țară care au oferit spre vânzare o gamă largă de articole de sezon: îmbrăcăminte și lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie și accesorii, produse cosmetice, bijuterii și gablonţuri – articole ce pot fi oferite în dar celor dragi. Târgul de produse tradiționale din exterior și-a întâmpinat vizitatorii cu dulciuri de casă, produse naturiste, produse apicole, produse de carmangerie, unități de alimentație publică.

Proiecte cu finanțare națională și europeană

Proiecte finalizate – rezultate obținute

SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale (finalizat în 11 ianuarie)
Finanțare: Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Parteneri: CCIA Timiș – leader de proiect; GAPA SRL – partener
Rezultate:
– 380 persoane înscrise în grupul țintă;
– 16 serii de cursuri gratuite de antreprenoriat,
– 340 cursanți din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara;
– 49 de planuri de afaceri depuse;
– 25 planuri de afaceri selectate spre finanțare;
– 25 stagii de practică pentru candidații cu planuri de afaceri selectate;
– 40 de de start up-uri înființate, din care 24 de către partenerul coordonator CCIAT.

Cele 24 de firme susținute de CCIA Timiș numără 57 de angajați, iar valoarea totală a subvențiilor primite este de 3.496.143,01 lei (740.708,26 euro).
CCIA Timiș va susține și monitoriza activitatea start-up-urilor finanțate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea implementării proiectului, respectiv până în 12.01.2024.

START JOB – “Fii un student pregătit pentru jobul dorit!” (finalizat în 30 iunie)
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Parteneri: Universitatea de Vest Timișoara – lider de proiect, CCIA Timiș, Asociația Enable – parteneri
Rezultate: CCIA Timiș a organizat șase workshop-uri colaborative în format online la care au participat peste 450 de angajatori, studenți și cadre didactice universitare.

VESTUL CALIFICAT (finalizat în 22 septembrie)
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Parteneri: CCIA Timiș – leader de proiect; Eurojobs, Art Forest Company – parteneri
Rezultate:
– 36 de IMM-uri și 334 persoane din Regiunea Vest înregistrate în grupul țintă;
– 334 angajați au beneficiat de programe de formare profesională;
– 322 persoane au dobândit o calificare și care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI;
– 36 IMM-uri sprijinite pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă;
– 4 IMM-uri care au introdus programe de învățare la locul de muncă;
– 5 programe de formare organizate în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin pentru meseriile: Lucrător în comerț, Lucrător finisor în construcții, Confecționer-asamblor articole textile, Sudor electric, Operator mașini cu comandă numerică;
– 30 persoane beneficiare de servicii de certificare competențe pentru meseriile: Pavator, Instalator apă-canal, Mecanic auto.

Proiecte în derulare – acțiuni, rezultate
RESURSE UMANE COMPETITIVE PENTRU ADAPTAREA LA SNCDI ÎN REGIUNEA VEST
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Parteneri: CCIA Timiș – leader de proiect; Universitatea Politehnica Timișoara, Expert Consulting – parteneri
Grup țintă: 40 de IMM-uri și 326 persoane angajate din cele patru județe ale Regiunii Vest, care au cod CAEN înscris în Strategia Națională de Competitivitate, Dezvoltare și Inovare.
Obiectiv general: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin îmbunătățirea accesului egal la învățare pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă, asigurarea actualizării cunoștințelor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile.
Acțiuni/Rezultate:
– 160 de persoane angajate în sectoarele economice vizate au urmat cursuri de profesionalizare în specialitățile: lucrător în comerț (28 pers.), cofetar-patiser (28 pers.), responsabil de mediu (52 pers. x 2 grupe), expert accesare fonduri europene și structurale (24 pers.), contabil (28 pers.);
– 12 companii beneficiază de asistență în elaborarea și implementarea unor strategii de dezvoltare a resursei umane proprii, adaptate la dinamica sectoarelor din care fac parte.
Informații la tel: 0732-185.285, e-mail: [email protected], Daiana Mirela BUZATU – Manager de proiect.
FURNIZARE DE CALIFICARE PENTRU PLUS VALOARE
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Parteneri: Eurojobs – leader de proiect, CCIAT – partener.
Grup țintă: 651 persoane din Regiunea Vest, cu un nivel scăzut de calificare (90 pers.), adulți din zone rurale defavorizate (20 pers.), persoane cu vârsta de peste 40 ani (90 pers.)
Obiectiv general: Dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă.

Cursuri în pregătire:
Inițiere: Designer grafică; Manager de proiect; Operator la tratarea și epurarea apelor uzate
NIVEL 2: Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport; Florar-decorator
NIVEL 3: Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor; Brutar-patiser-preparator produse făinoase; Instalator apă canal.
Informații la tel: 0721.784.445, e-mail: [email protected], Catalina Anamaria Culda – Manager de proiect.
FPC-Vest – Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Parteneri: CCIAT – lider de proiect, Art Forest Company SRL – partener
Grup țintă: Angajați, inclusiv persoane fizice autorizate/PFA și întreprinderi individuale/i.i, cu domiciliul într-unul din cele 4 județe ale Regiuni Vest, cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani.

Cursuri în pregătire:
Inițiere: Designer grafică; Manager de proiect; Competențe sociale
Nivel 2: Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport; Florar-decorator
Nivel 3: Zugrav, vopsitor, ispsosar, tapetar-vopsitor; Brutar-patiser-preparator produse făinoase; Operator introducere, validare și prelucrare date.
Informații la tel: 0732-185.285, e-mail: [email protected], Daiana Mirela BUZATU – Manager de proiect.

INIȚIATIVĂ COMUNĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Finanţare: Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020
Parteneriat: Centrul de Formare Profesională pentru Adulți Szeged – leader de proiect,
Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii DKMT, Episcopia Romano-Catolică Szeged-Cenad,
Agenția de Dezvoltare Regională și Eurointegrare Homokhát, CJTimiș, CCIA Timiș – parteneri.
Grup țintă: Șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, studenți; centre de formare profesională, școli; entități ce sprijină ocuparea forței de muncă; autorități publice; companii; alte categorii, inclusiv rezidenți din zona transfrontalieră.
Obiectiv general: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în regiunea transfrontalieră România-Ungaria, prin crearea condițiilor favorabile pentru o piață a muncii echilibrată pe termen lung.

Acțiuni derulate:
9 februarie, 17 mai, 9 iunie – Întâlniri cu partenerii de proiect
17 februarie – Steering Committee
14 iunie – Conferință de lansare a proiectului
4 Noiembrie – Vizitarea Centrului de formare profesionala Vanilla Catering training site Mórahalom.
Informații suplimentare la tel. 0721 896 961, e-mail: [email protected], Cristina Bădulescu – coordonator
proiect CCIA Timiș.

EIT CLIMATE KIC
CCIA Timiș este partener oficial în România al Programului EIT Climate KIC, cel mai mare parteneriat public-privat de
inovare din Europa concentrat asupra schimbărilor climatice.
Acțiuni derulate:
Înscrieri la sesiunea 2021 a sub-programelor:
– EIT Climate-KIC Journey – școală de vară de inovație și antreprenoriat care reunește tineri și profesioniști din întreaga lume;
– EIT Climate-KIC Pioneers into Practice – program educațional cu componentă de mobilitate care oferă experiență în tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

În perioada iulie-decembrie au avut loc workshop-uri locale și internationale, proiecte de grup și matchmaking între pionieri și organizațiile gazdă în vederea desfășurării stagiului de practică.
– EIT Climate-KIC Accelerator – program al UE concentrat pe impactul schimbărilor climatice și promovarea de soluții și tehnologii inovatoare în domeniul energiei curate;
– EIT Climate Launchpad – cea mai mare competiție de idei inovatoare în domeniul “clean technology” destinată atragerii potențialului de tehnologii inovative din Europa și oferirii de oportunități pentru inovatori.

27-28 mai, 3-4 iunie – Bootcamp intensiv cu echipele selectate
15 septembrie – Finala Națională a ClimateLaunchpad 2021, organizată de CCIAT. Au participat 8 echipe care și-au prezentat ideile inovatoare de business, concurând pentru un loc în etapele regională și internațională. Dintre acestea, trei echipe –
VERDE, EcoTree și EFdeN Terry au fost desemnate câștigătoare ale etapei naționale.

29 – 30 septembrie – Finala Regională pentru Europa de Est și Orientul Mijlociu a ClimateLaunchpad 2021
Echipa VERDE (platformă on-line de sprijinire a producătorilor agricoli locali) a fost una din echipele desemnate câștigătoare ale ediției regionale alături de 36 de echipe din 12 țări, împărțite pe 7 tematici și 7 ateliere. Dintre acestea, 14 vor fi selectate pentru a participa la ClimateLaunchpad Grand Global Final (27-29 octombrie), pentru câștigarea unei prime investiții în business-ul lor: 10.000 euro locul I, 5.000 euro locul II și 2.500 euro locul III.

EIT Climate KIC Hub
16 aprilie – Participare la Talks for Future
20 mai – Participare la Cluj IT Innovation Days
31 mai, 4 iunie – Participare la UVT Green Week
9 septembrie – Conferința online “Climate Innovation Day”, organizată de partenerul Impact Hub Bucharest
5 octombrie – Conferința organizată de partenerul ADR Nord-Est
7-8 octombrie – Co-organizator al Auqa Circular International Conference
28-29 octombrie – Aquatim, Administrația Bazinală de Apă Banat, fundațiile Aquademica, Aquatim și CCIAT au organizat o nouă ediție a CLIMATHON, sub egida programului EIT Young Innovators, având ca tematică protejarea biodiversității din zona de luncă și integrarea acesteia în peisajul urban, pentru cazul concret „Lunca naturală urbană Bega”.
2-4 noiembrie – Participare la Climathon București organizat de Impact Hub București
18-19 noiembrie – Participare la Climathon Suceava organizat de ADR Nord-Est.
Infomații la tel. 0721 896 961, e-mail: [email protected], Cristina Bădulescu – coordonator Hub EIT ClimateKIC România / CCIAT.

REBOOST – A Boost for Rural Lignite Regions
Finanțare: Program EIT Climate KIC
INNOVATION ECOSYSTEMS
Parteneriat: Consorțiu format dintr-o echipă transdisciplinară
Obiectiv general: Sprijinirea entităților interesate din trei regiuni carbonifere europene de lignit (Lusatia în Germania, Konin în Polonia și Gorj în România) în tranziția de la actuala dependență economică ridicată de cărbune la un viitor cu emisii reduse de carbon.
Acțiuni derulate:
15 martie – Întâlnire de lucru a echipei de proiect ce a avut ca principal obiectiv evaluarea acțiunilor derulate în 2020 și organizarea și planificarea sarcinilor pentru 2021.
20 decembrie – CCIAT și Camera de Comerț și Industrie Gorj au organizat workshop-ul „Instrument de simulare multiplayer-Tranziția justă și căi de transformare în regiunea Gorj„, unde au fost abordate prioritățile și provocările zonei miniere Gorj în vederea tranziției de la actuala dependență economică ridicată de cărbune la opțiuni sustenabile. S-a folosit un instrument de simulare online, un joc multiplayer, în care participanții au avut ocazia să dezvolte propriile viziuni despre un viitor cu emisii reduse de carbon într-o regiune fictivă asemănătoare regiunii Gorj, să testeze soluții și să își croiască calea către o tranziție justă.
Infomații la tel. 0721 896 961, e-mail: [email protected], Cristina Bădulescu – coordonator Hub EIT ClimateKIC România / CCIAT.

WESTERN BALKAN CIRCULAR AND INNOVATION – BEACONS
Finanțare: EIT Climate-KIC prin Programul Cross European Ecosystems
Parteneri: Institutul pentru Climă, Mediu și Energie Wuppertal (Germania), Cleantech
Bulgaria, CCIA Timiș, Camera de Comert și Industrie a Serbiei, Centrul de Cercetare și
Inovare în Informatică, Comunicare și Tehnologii Atena (Grecia), Cirekon Belgrad.
Obiectiv general: Construirea unui ecosistem transnațional în regiunea balcanică destinat punerii în aplicare a inovării circulare în afaceri și creării de piețe circulare.
Acțiuni derulate:
23 aprilie – Webinar “Implementarea systematică a Economiei Circulare în afaceri”
23 iunie – Webinar “Legătura între energia curată și Economia Circulară”
29 septembrie – Webinar “Simbioza industrială”;
17 noiembrie – Webinar “Politici pentru Economie Circulară în Regiunea Balcanică”;
15 decembrie – Webinar“Dezvoltarea recentă a Economiei Circulare în Regiunea Balcanică”.
23-24 noiembrie, 7 decembrie – Workshop-uri introductive în economia circulară
adresate instituțiilor publice naționale și locale, cu participanți din 9 municipalități din țară.

Cursuri de formare și perfecționare profesională

Direcția de Formare și Perfecționare Profesională (DFPP) a organizat 34 de cursuri, din care 31 cursuri acreditate ANC și 3 cursuri neacreditate. La aceste cursuri au participat 343 persoane, din care 25 provenite din firme membre ale CCIAT care au
beneficiat de o reducere de 10%.

Cursuri acreditate ANC: Responsabil de Mediu, Arhivar, Manager Proiect, Inspector/Referent Resurse Umane, Manager Resurse Umane, Formator, Expert Achiziții Publice, Contabil, Specialist în Managementul Deșeurilor, Gestionar Depozit, Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene Inspector în Domeniul Sănătății și Securității în muncă, Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Cursuri neacreditate: Spețe, interpretări și soluții în domeniul achizițiilor publice, Intrastat, Control Intern Managerial.

17 noiembrie – DFPP a organizat o sesiune de instruire INTRASTAT pentru operatorii economici care realizează schimburi de bunuri cu Statele Membre ale Uniunii Europene.
În urma sesiunii de instruire participanții au obținut un certificat de participare eliberat de CCIA Timiș.
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de noi firme / Servicii oferite de Biroul
Asistență Societăți Comerciale și Biroul Consilierului Juridic
– Eliberare certificate de origine pentru export: 1808
– Consultanță în relația cu ONRC: 59 clienți (înfiinţări societăţi comerciale/ mențiuni)
– Emitere avize de forță majoră: 3
Activitatea Registrului Național de Publicitare Mobiliară: 1834 înscrieri.
Activitatea Curţii de Arbitraj de pe lângă CCIAT
CCIAT a continuat să promoveze importanța soluționării rapide a litigiilor prin instituția arbitrajului, susținând importanța includerii clauzei compromisorii în toate contractele comerciale.

Participarea CCIA Timiș la acțiuni organizate de terți

26 mai – În calitate de semnatar al Memorandumului de Colaborare încheiat la Timișoara, în 2013, de Consiliul Judeţean Timiş, Instituția Prefectului Județul Timiş și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș cu Consiliul pentru Promovarea Comerţului Exterior al Provinciei Yunnan (China), CCIAT a participat la videoconferința Județul Timiș – Provincia Yunnan. Temele discutate au vizat: Îmbunătățirea relațiilor bilaterale pentru o cooperare eficientă; Cultură și Turism; Colaborare inter-universitară; Agricultură. CCIA Timiș a prezentat agricultura județului Timiș și oportunitățile de investiții oferite de sectorul agribusiness.

19 iunie – Directorul Departamentului Relații Economice cu Mediul de Afaceri al CCIAT, Stana STOIANOV, a participat la conferința “Bucuria de a fi propriul tău stăpân – meseria, brățară de aur”, organizată de Eurodeputata Maria Grapini. Intervenția CCIAT a vizat profesionalizarea resurselor umane în funcție de noile realități și tendințe ale pieței muncii.

22 iunie – CCIA Timiș a fost invitată la un important eveniment destinat agriculturii – Gala fermierilor din Banat 2021, găzduită de USAMVB. Au fost abordate subiecte ce vizează găsirea celor mai bune soluții și descoperirea oportunităților pe care le pot avea agricultorii români. CCIA Timiș a fost premiată în cadrul unei ceremonii care recunoaște și recompensează excelența, încurajează inovarea și implică în comunitate tinerii fermieri.

Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.
loading...