Noutati :

Se schimba criteriile pentru repartizarea locuintelor ANL pentru tineri

7 februarie, 2022 - 12:36 PM
Autor: Redactie      
Categorie: ADMINISTRATIE
0

TIMISOARA. O serie de modificari aduse normelor prin care se repartizeaza locuintele ANL vor fi supuse aprobarii Consiliului Local la Timisoara. Acestea au fost schimbate de Agentia Nationala pentru Locuinte.

Doua proiecte de hotarare a fost intocmite in acest sens de Primaria Timisoara.

Primul vizeaza criteriile in obtinerea unui apartament ori a unei case ANL de catre tineri in general, iar cel de-al doilea reglementeaza conditiile pentru angajatii din sanatate.

Iata noile criterii pentru tineri!

A. Criterii de acces la locuinta:
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii, si sa poata primi repartitie pentru locuinta in cel mult 60 de luni de la implinirea acestei varste.
Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinta si ceilalti membrii ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia – trebuie sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in municipiul Timisoara.
3. Titularul cererii de locuinta trebuie sa isi desfasoare activitatea in municipiul Timisoara.
4. Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.
NOTA:
– Lista de prioritati se stabileste ori de cate ori este cazul, daca in anul respectiv urmeaza sa se finalizeze si sa se repartizeze locuinte noi pentru tineri, destinate inchirierii, daca titularii cererilor de locuinte inscrisi in lista aprobata initial nu mai indeplinesc criteriile de acces la locuinta sau daca exista locuinte pentru tineri ramase vacante.
– Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situatia locativa actuala
1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat ………… 10 puncte
1.2. Tolerat in spatiu ……………………………………….. 7 puncte
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu): – mp/locatar
a) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv ……. 5 puncte
b) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv ….. 7 puncte
c) 8 mp si pana la 12 mp inclusiv ……………………… 9 puncte
d) mai mica de 8 mp …………………………………….. 10 puncte
NOTA:
In cazul celor tolerati in spatiu, toata suprafata locativa a imobilului se imparte la numarul total al locatarilor, in care sunt inclusi si cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinta, dar care locuiesc in acelasi imobil. in cazul spatiilor locative inchiriate, suprafata locativa detinuta conform contractului de inchiriere se imparte numai la numarul membrilor familiei solicitantului de locuinta. La stabilirea numarului de membri ai familiei solicitantului de locuinta se va avea in vedere componenta familiei definita la cap. A pct. 2.

2. Starea civila actuala
2.1. Starea civila:
a) casatorit …………………………………… 10 puncte
b) necasatorit ……………………………….. 8 puncte
2.2. Nr. de persoane in intretinere:
a) Copii
– 1 copil ……………………………………… 2 puncte
– 2 copii ……………………………………… 3 puncte
– 3 copii …………………………………….. 4 puncte
– 4 copii ……………………………………… 5 puncte
– > 4 copii ………………………………… 5 puncte +
1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent
de numarul acestora ……………………… 2 puncte

3. Starea de sanatate actuala
Boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat in intretinere necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus …………………………………. 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. pana la 1 an …………………………… 1 punct
4.2. intre 1 si 2 ani ………………………… 3 puncte
4.3. intre 2 si 3 ani ………………………… 6 puncte
4.4. intre 3 si 4 ani ………………………… 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ……. 4 puncte

5. Nivelul de studii si/sau pregatire profesionala
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala ……….. 5 puncte
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca ………….. 8 puncte
5.3. cu studii medii, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca ……………. 10 puncte
5.4. cu pregatire profesionala, prin studii medii sau profesionale de specialitate si/sau prin studii superioare de scurta durata ………………………………….. 13 puncte
5.5. Cu studii superioare …………………………….. 15 puncte
NOTA:
Se va puncta ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii.

6. Situatii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care
au implinit 18 ani ………………….. 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat
sau adopta copii …………………. 10 puncte
6.3. tineri evacuati
din case nationalizate …………… 5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie
7.1. mai mic decat salariul minim pe economie …… 15 puncte
7.2. intre salariul minim pe economie si salariul mediu net pe economie ……….. 10 puncte
NOTE:
– Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitantilor de locuinta care au indeplinit in totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.
– in cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este sau poate deveni, in mod iminent, grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face in functie de vechimea cererii solicitantului, luandu-se in considerare data efectiva a inregistrarii cererii (ziua/luna/anul), avand prioritate in acest caz solicitantul a carui cerere are vechime mai mare. in cazul cand departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala (starea civila + starea de sanatate actuala).

Proiectul poate fi consultat integral AICI.

Criteriile pentru obtinerea unei locuinte ANL de catre specialistii din sanatate!

A. Criterii de acces la locuinta

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii si sa poata primi repartitie pentru locuinta in cel mult 60 de luni de la implinirea acestei varste. Cererea de locuinta se face numai individual si in nume propriu.

Prin exceptie, in cazul constructiilor de locuinte, destinate inchirierii in mod exclusiv specialistilor din invatamant sau sanatate, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinte pentru tineri, destinate inchirierii si dupa implinirea varstei de 35 de ani.

2. Titularul cererii de locuinta si ceilalti membrii ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia – trebuie sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in municipiul Timisoara.

3. Titularul cererii de locuinta trebuie sa isi desfasoare activitatea in municipiul Timisoara.

4. Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.
NOTA:
– Lista de prioritati se stabileste ori de cate ori este cazul, daca in anul respectiv urmeaza sa se finalizeze si sa se repartizeze locuinte noi pentru tineri, destinate inchirierii, daca titularii cererilor de locuinte inscrisi in lista aprobata initial nu mai indeplinesc criteriile de acces la locuinta sau daca exista locuinte pentru tineri ramase vacante.
– Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situatia locativa actuala
1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat ………… 10 puncte
1.2. Tolerat in spatiu ……………………………………….. 7 puncte
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu): – mp/locatar
a) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv ……. 5 puncte
b) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv ….. 7 puncte
c) 8 mp si pana la 12 mp inclusiv ……………………… 9 puncte
d) mai mica de 8 mp …………………………………….. 10 puncte
NOTA:
In cazul celor tolerati in spatiu, toata suprafata locativa a imobilului se imparte la numarul total al locatarilor, in care sunt inclusi si cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinta, dar care locuiesc in acelasi imobil. in cazul spatiilor locative inchiriate, suprafata locativa detinuta conform contractului de inchiriere se imparte numai la numarul membrilor familiei solicitantului de locuinta. La stabilirea numarului de membri ai familiei solicitantului de locuinta se va avea in vedere componenta familiei definita la cap. A pct. 2.

2. Starea civila actuala
2.1. Starea civila:
a) casatorit …………………………………… 10 puncte
b) necasatorit ……………………………….. 8 puncte
2.2. Nr. de persoane in intretinere:
a) Copii
– 1 copil ……………………………………… 2 puncte
– 2 copii ……………………………………… 3 puncte
– 3 copii …………………………………….. 4 puncte
– 4 copii ……………………………………… 5 puncte
– > 4 copii ………………………………… 5 puncte +1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent
de numarul acestora ……………………… 2 puncte

3. Starea de sanatate actuala
Boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat in intretinere necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus …………………………………. 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. pana la 1 an …………………………… 1 punct
4.2. intre 1 si 2 ani ………………………… 3 puncte
4.3. intre 2 si 3 ani ………………………… 6 puncte
4.4. intre 3 si 4 ani ………………………… 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ……. 4 puncte

5. Nivelul de studii si/sau pregatire profesionala
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala ……….. 5 puncte
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca ………….. 8 puncte
5.3. cu studii medii, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca ……………. 10 puncte
5.4. cu pregatire profesionala, prin studii medii sau profesionale de specialitate si/sau prin studii superioare de scurta durata ………………………………….. 13 puncte
5.5. Cu studii superioare …………………………….. 15 puncte
NOTA:
Se va puncta ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii.

6. Situatii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani ………………….. 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii …………………. 10 puncte
6.3. tineri evacuati din case nationalizate …………… 5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie
7.1. mai mic decat salariul minim pe economie …… 15 puncte
7.2. intre salariul minim pe economie si salariul mediu net pe economie ……….. 10 puncte
NOTE:
– Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitantilor de locuinta care au indeplinit in totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.
– in cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este sau poate deveni, in mod iminent, grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face in functie de vechimea cererii solicitantului, luandu-se in considerare data efectiva a inregistrarii cererii (ziua/luna/anul), avand prioritate in acest caz solicitantul a carui cerere are vechime mai mare. in cazul cand departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala (starea civila + starea de sanatate actuala).

C. Criterii specifice:

1. Medic rezident
– rezident prin concurs ……………………………….18 puncte
– rezident confirmat prin ordin al ministrului sanatatii (fara concurs) ……………..16 puncte
2 Medic rezident in specialitate deficitara/specialist in activitate deficitara in judet ………20 puncte
3 Alti tineri specialisti ………………………………………………………..15 puncte

Puteti consulta integral proiectul AICI.Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor

loading...