Noutati :

Un USR-ist si un simpatizant, pusi de administratia Fritz in Consiliul de Administratie de la STPT, au cazier fiscal. CA-ul nu e functional

25 martie, 2022 - 07:25 PM
Autor: Redactie      
Categorie: ADMINISTRATIE
7

TIMISOARA. Surpriza la momentul inregistrarii noului Consiliu de Administratie al STPT la Registrul Comertului.

Doi dintre membrii impusi de administratia Fritz, un sef de organizatie USR si un simpatizant, au cazier fiscal.

CITESTE SI: Dominic Fritz a facut blat cu PSD si si-a pus toate ‘pilele’ in CA la STPT. Meritocratie USR + Raul Ambrus in noul Consiliu de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara

Cu alte cuvinte, noul Consiliu de Administratie de la Societatea de Transport Public Timisoara, proaspat ‘ales’, nu poate fi inregistrat, intrucat cei doi au probleme legale si, drept urmare, CA-ul nu poate functiona.

Presedintele USR Sanmihaiu Roman Cosmin Buzan si avocatul Paul Finta, simpatizant USR, sunt cei doi membri problema ai Consiliului de Administratie care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 8 din OG 39/2015 privind cazierul fiscal.

Oficiul Registrului Comertului a cerut clarificarea situatiei celor doi membri in urmatoarele zile, iar pana atunci Consiliul de Administratie al STPT ramane nefunctional.

Cazierul fiscal este un mijloc de evidenta si urmarire a respectarii disciplinei fiscale, contabile si financiare de catre contribuabili, in care se tine evidenta persoanelor fizice, juridice si a entitatilor fara personalitate jurídica, care au savarsit fapte ce contravin disciplinei financiare.

Ce fapte sunt inscrise in Cazierul Fiscal?

FAPTE CARE SE INSCRIU IN CAZIERUL FISCAL PRIN INCALCAREA LEGII 241/2005

 • Fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație.
 • Împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.Deținerea sau punerea în circulație, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.
 • Tipărirea, folosirea, deținerea sau punerea în circulație, cu știință, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
 • Asocierea în vederea săvârșirii faptei prevăzute de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.
 • Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
 • Omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
 • Evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale Art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareDacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
 • Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleDacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
 • Executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleDacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
 • Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
 • Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor sau de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

FAPTE CARE SE INSCRIU IN CAZIERUL FISCAL PRIN INCALCAREA LEGII 31/1990

 • Dobândirea, în contul societății, de acțiuni ale altor societăți, la un preț pe care îl știe vădit superior valorii lor efective, sau vinderea, pe seama societății, de acțiuni pe care aceasta le deține, la prețuri despre care are cunoștință că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societății, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății.
 • Folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății.
 • Încasarea sau plata de dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății.
 • Îndeplinirea hotărârilor adunării generale referitoare la schimbarea formei societății, fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare sau reducere a capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicției stabilite de acesta, în cazul în care față de societate s-a început urmărirea penală, de către administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății.
 • Efectuarea de plăți asociaților cu încălcarea dispozițiilor art. 256 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către lichidator.Transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.Folosirea, cu știință, a actelor unei societăți radiate, în scopul producerii de consecințe juridice.

FAPTE CARE SE INSCRIU IN CAZIERUL FISCAL PRIN INCALCAREA CODULUI FISCAL

 • Producerea de produse accizabile ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă.
 • Achiziționarea de alcool etilic și de distilate în vrac de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru producție sau expeditorii înregistrați de astfel de produse, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 • Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 206 16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din antrepozitele fiscale către cumpărători, persoane juridice, fără deținerea de către antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată.Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deținerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel.Refuzul sub orice formă al accesului autorităților competente cu atribuții de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale.
 • Livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.Achiziționarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 • Deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litri.
 • Eliberarea pentru consum, deținerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate și necolorate sau marcate și colorate necorespunzător, cu excepțiile prevăzute la art. 20669 alin. (15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Avocatul Paul Finta recunoaste ca are cazier fiscal.

Sunt administrator cu puteri limitate intr-un SRL inactiv. Contabilul a uitat sa depuna declaratia de inactivitate pe 2021 si acest aspect era trecut in cazierul fiscal. Am depus azi declaratia, probabil pe luni se rezolva. Vreau sa fac o precizare. Nu a fost invalidat CA-ul. ONRC a dispus amanarea soluționarii pentru clarificare. Termenul de solutionare e 12 aprilie„, a sustinut pentru opiniatimisoarei.ro avocatul Paul Finta, simpatizant declarat al USR.

***

Va reamintim, in 14 martie, primarul Dominic Fritz le spunea timisorenilor: „Sper sa obtin un Consiliu de Administratie la STPT care isi arata interesul nu pentru angajarea unor pile de partid in aceasta companie, ci pentru o reforma care va imbunatati calitatea transportului in comun in Timisoara”.

A doua zi, in 15 martie, dupa ce liberalii si-au inaintat demisiile, Dominic Fritz isi punea in Consiliul  de Administratie de la STPT atat USR-isti, cat si prieteni de-ai lui Raul Ambrus, liberalul dat afara din partid, care ii asigura majoritatile in Consiliul Local si caruia ii face intruna favoruri ‘asezandu-i’ apropiatii in CA-urile societatilor din subordinea Primariei Timisoara.

Printre cei asezati in CA-ul de la STPT se numara Cosmin Buzan, fostul candidat al USR la Primaria Sanmihaiu Roman, acum consilier local in comuna si presedinte de organizatie USR, Tiberiu Simionas, membru in Consiliul Local USR. Acestora li se adauga alti 3 dintre apropiatii lui Raul Ambrus, caruia USR ii este mai mult decat indatorat: Madalin Gheorghe (care a fost si in CA la Colterm), Cosmin Pavlovici (care a fost si in CA la SDM) si Bogdan Daniel Popescu (angajat si coleg de birou in Primaria Timisoara cu iubita lui Raul Ambrus, Sanda Grebla). Acestora li se adauga Sorin Ungurusan si Paul Finta, simpatizanti ai USR. Madalin Dogaru este cumnatul sefului USR Giroc Cristian Amza, care a fost numit de administratia Fritz si administrator special la Colterm.

Iata lista integrala cu noii membri ai CA de la STPT, cei care vor salva Societatea de Transport Public Timisoara:

Madalin Dogaru
Tiberiu Simionas
Cosmin Buzan
Cosmin Pavlovici
Mihai Dan Gheorghe
Paul Finta
Bogdan Daniel Popescu
Sorin Ungurusan
Madalin GheorgheInformatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

 • 7comentarii

recomanda prietenilor

loading...

Pareri

 1. Băăă…..hai că vin eu , dacă nu mai găsiți oameni curați…..aș face mai mult decât cei numiți de voi !!!!

 2. dacă lațcău sculat la 3 noaptea rezolva coltermu… poate sculat la 2 rezolva si stpt. nu te mai screme fritz cu tot felul de neica nimeni useristi pusi prin diverse funcții unde n-au ce căuta , lațcău rezolva tot, în funcție de ora sculării

 3. USR fara penali, slogan de campania si atat. A urmat vicele penal Ruben Latcau, cel de la Colterm si acum o noua sarja. Sau nici astea nu se pun?

  • Aaaaaa, păi cum să se pună! Ăștia sunt hotzi cu patalama, nu găinari.
   Adunătură de hotzi și bwulanghii.

 4. pai toti sunt foste slugi si bine inteles foamea in gat…cum dracu sa pui saraciile astea in asemenea functii ,,,vor pune in cap tot in maxim 6 luni

 5. userisme… vrajeala cat casa!

 6. USR , ce ai facut ??? In campanie : FARA PENALI IN FUNCTII PUBLICE, in realitate : SI PENALII AU VOIE IN FUNCTII PUBLIC E ??????????