Noutati :

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Lovrin anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante

24 martie, 2014 - 06:22 PM
Autor: Anonim      
Categorie: SOCIAL
0

În temeiul H.G. României nr.286/23.03.2011, art.7(1),(2), şi (3) lit. a,b,c,d şi e (4),(5), şi (6), Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, judeţul Timiş scoate la concurs următoarele posturi:

–         2 (doi) mecanici întreţinere sector SUCS;

–         1 (un) tehnician pentru laboratorul grâu;

–         5 (cinci) muncitori la sectorul Grădină;

–         6 (şase) muncitori la sectorul Cercetare;

–         10 (zece) paznici la diferite sectoare.

Pentru persoanele interesate, dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

–    cerere de înscriere la concurs

–         copie C.I. sau B.I.

–         certificat de naştere – copie

–         certificat căsătorie – copie dacă este cazul

–         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

–         cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

–         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

–         alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul se va desfăşura în data de 5 mai 2014 ora 10 la sediul S.C.D.A. LOVRIN.

Dosarele cu actele de concurs se vor depune la compartimentul Resurse Umane până în data de 8 aprilie 2014 .

Probele de concurs constau pentru toate posturile în probe practice. Pentru postul de tehnician la laboratorul de grâu bibliografia se poate procura de la şeful de laborator.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor