Noutati :

Se organizeaza concurs pentru ocuparea postului de city-manager la Primaria Timisoara! Conditiile pentru candidati

6 octombrie, 2016 - 10:13 PM
Autor: Daniel Balteanu      
Categorie: ADMINISTRATIE
0

TIMISOARA. Dupa plecarea lui Sorin Dragoi la conducerea lui ACS Poli Timisoara, la inceputul lunii august, postul de city manager al Timisoarei a ramas liber. In ultima sedinta de plen, consilierii locali au votat o hotarare de consiliu prin care criteriile de selectie ale noului administrator sa fie mai lejere.

CITESTE SI: Postul de city manager la Timisoara, pregatit pentru Robert Kristof, omul de incredere al primarului?

Acum, Primaria a stabilit si data la care va avea loc competitia pentru ocuparea postului vacant si la care pot participa toti cei care indeplinesc conditiile stabilite.

Concursul pentru postul de city-manager este programat in 27 octombrie.

Conditii generale de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, respectiv :
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)  indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica inlaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice postului: ADMINISTRATOR PUBLIC

1. Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta specializare medicina generala;
2. Perfectionari (specializari): –
3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel):
– Microsoft Office – nivel mediu;
4. Limbi straine (necesitate si nivel): 2 limbi de circulatie internationala, din care obligatoriu limba engleza – nivel avansat;
5. Vechimea in specialitate studiilor: –

Conditii de desfasurare a concursului

Concursul consta in:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa se va desfasura in data de 27 octombrie 2016 ora 10,00 la sediul institutiei, Timisoara,  b-dul C.D.Loga nr. 1
c) interviul se va desfasura in data de 3 noiembrie 2016 ora 11,00 la sediul institutiei. Timisoara, b-dul C.D.Loga nr.l.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii organizatoare;
b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d)  copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz. si adeverinte care sa ateste vechimea in munca, si in specialitatea studiilor;
e)  cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)   adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)  curriculum vitae;
h)  alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la alin. I lit. b). c) si h) vor 11 prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Termen de depunere – 10 zile lucratoare de la data afisarii concursului, respectiv: 21 octombrie 2016, ora 14, la secretarul comisiei de concurs, doamna Vatasescu Eugenia – consilier la Serviciul resurse umane la sediul institutiei din Timisoara. B-dul C.D. Loga nr. 1. camera 8.

Candidatii vor elabora un proiect de management care va contine:
– analiza conditiilor de dezvoltare economico-sociala actuala a municipiului Timisoara;
– propuneri de eficientizare a administratiei, de imbumnatatire a factorilor implicati in dezvoltarea urbana si metropolitana;
– expunere de metode, strategii, programe, proiecte, masuri ce vor fi avute in vedere in perioada de executare a contractului;
– estimari privind realizarea obiectivelor propuse .

Proiectul de management se va depune pana la data de 21 octombrie 2016.

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale sunt:
Rezultate obtinute;
Asumarea responsabilitatii;
Adaptare la complexitatea muncii, initiativa si creativitate:
Capacitatea relationala;Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor

loading...