Noutati :

Politia Timis face angajari! Cand are loc concursul la Timisoara si care sunt conditiile?

16 octombrie, 2015 - 11:57 AM
Autor: Anonim      
Categorie: UTILE
0

TIMISOARA. Inspectoratul de Politie Judetean Timis organizeaza concurs, cu recrutare din sursa externa, pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV cu atributii de fochist in cadrul Serviciului Logistic.

In perioada 12 – 18 noiembrie, Inspectoratul de Politie Judetean Timis organizeaza concurs/examen, prin recrutare din sursa externa, pentru ocuparea unui post de personal contractual, muncitor calificat IV, cu atributii de fochist, in cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Administrarea Patrimoniului si Intendenta – Cazarmare.

In vederea participarii la concurs/examen, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:
-au cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a Statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
-cunosc limba romana, scris si vorbit;
-au varsta minima reglementata de prevederile legale in vigoare;
-au capacitate deplina de exercitiu;
-au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
-indeplinesc conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
-sa fie absolventi de studii medii tehnice, cu diploma de bacalaureat(instalator apa-canal/sanitare/termice sau instalatii electrice);
-sa fie absolventi a unui program de instruire de fochist;
-sa detina autorizatie ISCIR valabila;
-sa aiba minim 6 luni vechime in munca in calificarea profesionala corespunzatoare studiilor absolvite;

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta si depune pana la data de 30.10.2015, ora 16:00, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, situat in municipiul  Timisoara, Bulevardul Take Ionescu 44-46, judet Timis, in volum complet, dosarul de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata sefului Inspectoratului de Politie Judetean Timis;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca conforma, sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actul de identitate, documentele  de studii si carnetul de munca vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul/examenul se va desfasura la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Timis si va consta in 3 etape succesive, desfasurate in ordinea mentionata mai jos, astfel:
1. Selectia dosarelor de concurs – 02.11.2015;
2. Proba practica  – 12.11.2015, incepand cu ora 10:00;
3. Interviu – 18.11.2015, incepand cu ora 10:00;

Pentru participarea la concurs/examen, la fiecare proba candidatii vor prezenta cartea de identitate/buletinul de identitate.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate, la data de 03 noiembrie, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Timis si pe site-ul de internet al institutiei.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului si include urmatoarele criterii de evaluare :
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situatiilor dificile;
c) indemanare si abilitate in realizarea cerintelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfasurarea probei practice.

in cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor, criteriile de evaluare fiind:
a) abilitati si cunostinte impuse de functie;
b) capacitatea de analiza si sinteza;
c) motivatia candidatului;
d) comportamentul in situatiile de criza;
e) initiativa si creativitate.
intrebarile si raspunsurile la interviu vor fi inregistrate.

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte, fiind declarati admisi, la o proba, candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii „admis” sau „respins”, prin afisare la sediul si pe pagina de internet a institutiei, in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica si interviu.

Se considera admis la concurs candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidati, cu conditia ca acesta sa fi obtinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba practica, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu in urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator.

Angajarea in Ministerul Afacerilor Interne a candidatului declarat „admis” la concurs se va face dupa transmiterea la structura de resurse umane a fisei de aptitudine in munca eliberata pentru acesta, de medicul specialist de medicina muncii din structura competenta de medicina muncii la care este arondat Serviciul Logistic, din care sa rezulte aptitudinea in munca pentru profesia/ functia si locul de munca pentru care s-a organizat concurs.
Relatii suplimentare referitoare la organizarea si desfasurarea concursului/examenului se pot obtine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, telefon 0256/402122, de luni pana vineri intre orele 08:00-16:00.Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor

loading...