Noutati :

O multime de domenii in care te poti specializa. CCIA Timis lanseaza noi serii de cursuri in luna mai 

30 aprilie, 2018 - 11:43 AM
Autor: Bianca Dichis      
Categorie: ECONOMIC
0

TIMISOARA. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, prin Directia Formare si Perfectionare Profesionala, demareaza in cursul lunii mai 2018 urmatoarele cursuri:

Competente informatice

Perioada: 2 – 15 mai 2018 (luni – vineri, orele 16.30-20.30)
Este un curs de INITIERE in domeniul utilizarii calculatorului si a sistemelor de operare recomandat persoanelor care doresc sa-si dezvolte competentele de utilizare la PC-ului pentru eficientizarea activitatii profesionale si a comunicarii, la locul de munca, acasa sau la scoala.

Structura cursului:
Cunoasterea conceptelor de baza cu privire la structura si functionarea unui PC;
Utilizarea functiilor de baza ale unui sistem de operare (Microsoft Windows);
Utilizarea unei aplicatii de procesare texte (Microsoft Office Word);
Folosirea foilor de calcul tabelar (Microsoft Office Excel);
Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, posta electronica).
Tematica cursului:
Sistemul de operare Windows – cautarea si organizarea informatei, tiparirea si scanarea documentelor, configurarea control panel si a ecranului desktop, instalarea si dezinstalarea programelor;
Microsoft Word – operatii de baza in documente;
Microsoft Excel – operatii elementare si concepte de baza, gestionarea datelor din foile de calcul, formatarea, copierea informatilor, formule si functii, diagrame, prelucrari de tip baze de date;
Internetul – generalitati si definitii, navigare, utilizarea regulilor de comportare in reteua Internet, servicii de posta electronica.
Lector: Danut BIRCEANU
Coordonator curs: Ana Maria LUCA
Taxa de participare: 750 lei/pers.
***

FORMATOR (Cod COR 242401)
Perioada: 7 – 18 mai 2018 (luni – vineri, orele 1630-1930)
Obiectivul cursului este de a pregati persoane opentru ocupatia de FORMATOR, iar obtinerea certificarii da dreptul la practicarea acestei meserii.

DE CE cursul de „formator ” ?
Pentru ca are la baza metode dinamice, interactive si practice;
Este in concordanta cu noul standard ocupational din 2007 (este acreditat);
„incepand cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor si pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire” ( art. 23, alin. 1 din OG 129/2000).
Lector: Alin Mihail GRECU
Coordonator curs: Ana Maria LUCA
Taxa de participare: 1000 lei/pers.
Expert achizitii publice (Cod COR 214946)
Perioada: 7 – 22 mai 2018 (luni-vineri, orele 1630-2030)

Cursul se adreseaza compartimentelor de achizitii publice care, potrivit noilor prevederi in achizitii publice, urmeaza sa fie formate din cel putin 3 persoane, din care, doua treimi trebuie sa aiba studii superioare si specializari in domeniul achizitiilor. Astfel, cursul se adreseaza atat autoritatilor contractante cat si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti. Avand un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si pe dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.
Tematica vizeaza:
Legea Achizitiilor publice: 4 Legi, 2 Hotarari de Guvern. Domeniul de aplicare al fiecareia;
Detalierea modalitatilor de consultare a pietei;
Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in SICAP;
Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri;
Procedura simplificata initiata prin publicarea in SICAP, insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade si date limita pentru oferte;
Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; Catalogul electronic si noul SICAP; dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de SICAP; arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Cursul este structurat in doua parti:
1. Partea teoretica – livrarea de cunostinte si informatii,
2. Partea practica –  aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica si familiarizarea cu aplicatia S.I.C.A.P.
Se urmareste internalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.
Cursul de utilizare S.I.C.A.P. pentru ofertanti, sustinut de traineri cu experienta in utilizarea S.I.C.A.P., ofera oportunitati de dezvoltare pe piata achizitiilor publice,  prin participarea acestora la procedurile de achizitie publica si incheierea de noi contracte cu institutiile publice inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.
Lector: Daniela GOIA
Coordonator curs: Milena MUREsAN
Taxa de participare: 1000 lei/pers.
***

ARHIVAR (Cod COR 441501)
Perioada: 7 mai – 5 iunie 2018 (luni-vineri, orele 16-21) / (2 saptamani teorie + 2 saptamani practica).
Cursul de arhivar este obligatoriu pe piata muncii. Conform Art. 31 din Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996, fiecare organizatie publica sau privata are obligatia sa isi organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal calificat.
Cursul se adreseaza persoanelor (cu minim studii medii) care fie ocupa functia de arhivar sau indeplinesc atributii pe linie de arhiva la nivelul unei organizatii si doresc sa-si actualizeze cunostintele si/sau sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, fie persoanelor care doresc sa-si dezvolte competente in acest sens, sub indrumarea formatorilor in domeniu.

Competente dobandite la finalizarea cursului:
Redactarea nomenclatorului arhivistic;
Gestionarea fondului documentar;
Prelucrarea documentelor;
Utilizarea informatiilor din documente;
Consevarea arhivei in depozit;
Aplicarea normelor de protectie a mediului;
Competente informatice;
Competente de baza in matematica, stiinta, tehnologie.
Lector: Florica MUNTEAN
Coordonator curs: Tania AVRAMOV
Taxa de participare: 1000 lei /pers.
***

Auditor intern al Sistemului de Management al Calitatii (Cod COR 214130)
Perioada: 14 mai – 22 iunie 2018, dupa urmatorul program:
– 14 mai – 25 mai 2018 – pregatire teoretica ( luni – vineri, orele 16.30-20.30 )
– 29 mai – 22 iunie 2018 – pregatire practica (realizare portofoliu)

Cursul prezinta detaliat etapele tranzitiei de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 (tranzitie care trebuie sa se finalizeze cel tarziu pana in 15.09.2018, data la care certificatele acordate conform standardului ISO 9001:2008 isi pierd valabilitatea). Cursul prezinta explicit cerintele noului standard ISO 9001:2015, standard ce implica abordarea pe baza de proces (ciclul PDCA) si gandirea pe baza de risc (riscuri si oportunitati in afaceri).
Cursul se adreseaza personalului care coordoneaza sau participa la evaluarea prin audit a sistemului de management al calitatii, din cadrul firmelor care intentioneaza, sunt in curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calitatii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, respectiv de castigare a increderii clientilor.
In cadrul cursului, vor fi abordate aspecte privind: Notiuni generale privind calitatea; Principiile managementului calitatii; Cerintele noului standard ISO 9001:2015; Auditul calitatii (audituri interne, clasificarea auditurilor, etapele auditului intern, selectarea auditorilor, responsabilitatile personalului implicat in auditul intern, tehnici de comunicare, recomandari pentru auditat).
Auditorul in domeniul calitatii se ocupa, in principal, cu planificarea procesului de audit, colectarea si structurarea informatiilor specifice procesului de audit, analiza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului de management al calitatii, examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calitatii, intocmirea documentelor specifice procesului de audit.
Auditurile calitatii ajuta managementul de varf al organizatiei sa ia deciziile necesare, respectiv sa aloce adecvat resursele in vederea imbunatatirii performantei, a optimizarii rezultatelor, prin evidentierea punctelor forte si punctelor slabe ale organizatiei.
Auditul calitatii constituie un mod adecvat de evaluare a sistemului de management al calitatii existent si trebuie inteles de catre toate partile implicate ca un proces instructiv si constructiv, care nu are drept scop blamarea organizatiei sau pedepsirea personalului auditat. Astfel, auditul calitatii nu cauta vinovati, ci dovezi obiective (nu impresii) privind oportunitatile de imbunatatire a sistemului de management al calitatii.
Lector: Lucian TaRaBiC
Coordonator curs: Milena MUREsAN
Taxa de participare: 1200 lei/pers.
Manager de proiect (Cod COR 242101)
Perioada: 21 mai – 7 iunie 2018, dupa urmatorul program:
21 – 31 mai: pregatire teoretica (luni – vineri, orele 16.30-20);
4 – 7 iunie: pregatire practica (realizare proiect).
Cursul se adreseaza tuturor celor care doresc sa acumuleze cunostinte si abilitati in domeniul managementului de proiect.

Este acoperita intreaga tematica necesara pentru ocuparea unui post de manager de proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de munca al persoanei nominalizate sa indeplineasca aceasta functie: Management organizational vs. management de proiect; Definirea, planificarea si implementarea proiectului; Surse si instrumente, cadrul legislativ si institutional al Instrumentelor Structurale in Uniunea Europeana si Romania.

Formarea se va axa pe conceperea si implementarea proiectelor finantate atat din domeniul public cat si din cel privat. Vor fi tratate modalitatile de redactare a unui proiect si tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor. in acest sens, CCIAT asigura asistenta in vederea pregatirii proiectului final de absolvire.

IMPORTANT !
Certificatul de absolvire pentru ocupatia „Manager Proiect”reprezinta o conditie esentiala pentru oricine doreste sa deruleze proiecte cu finantare europeana.
CCIAT asigura asistenta in vederea pregatirii proiectului final.
Lector: Monica MIsCa
Coordonator curs: Cecilia MATEs
Taxa de participare: 1000 lei/pers.
***

Specialist in managementul deseurilor, in conformitate cu Legea 211/2011 modificata (Cod COR: 325713)
Perioada: 21 mai – 5 iunie 2018 (luni – vineri, orele 17-21)
Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri.
in conformitate cu Legea nr. 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevazute la alin.(3) trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.
Atentie: Nedesemnarea unei persoane cf. Art. 22, alin.3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 la 30.000 lei!
Lector: Alina Lavinia CaLUsERU
Coordonator curs: Ana Maria LUCA
Taxa de participare: 1000 lei / pers.
***
GESTIONAR DEPOZIT (Cod COR 432101)
Perioada: 21 -31 mai 2018 (luni – vineri, orele 16.30-19.30)
Cu un puternic caracter practic si aplicativ, cursul se adreseaza atat celor ce doresc sa fie certificati in receptia, manipularea, depozitarea, livrarea si inventarierea marfurilor cat si celor care vor sa isi aprofundeze cunostintele pe care le au in domeniu cu notiuni teoretice si solutii practice la diversele probleme aparute in activitatea zilnica.

Tematica cursului:
-Asigurarea gestiunii stocului de bunuri: receptionarea bunurilor; asigurarea conditiilor de depozitare, pastrare si siguranta a bunurilor; monitorizarea, manipularea si depozitarea bunurilor; asigurarea evidentei si raportarea situatiei stocurilor de bunuri; urmarirea rulajului bunurilor din stoc; eliberarea bunurilor din gestiune.

-Intocmirea documentelor de evidenta si raportarea activitatii: selectarea informatiilor; completarea documentatiei de evidenta si raportare; intocmirea rapoartelor; completarea formularelor; raportarea verbala.
Lector: Monica OCNEAN
Coordonator Curs: Milena MUREsAN
Taxa de participare: 1000lei/pers.
***

Cursurile se desfasoara la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.
IMPORTANT!!!!
Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C.) iar certificatele obtinute la absolvire au recunoastere nationala si sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei. Certificatele, impreuna cu suplimentele descriptive in care se mentioneaza competentele dobandite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piata muncii din Romania, conform O.G. nr. 129/2000.

La cerere, certificatele pot dobandi recunoastere internationala.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Certificatele se elibereaza in max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Membrii CCIAT beneficiaza de 10% reducere din costul cursurilor, conform Ghidului Serviciilor.
Se acorda 20% reducere pentru someri in baza adeverintei de somaj.

Informatii si inscrieri de participare la Directia Formare si Perfectionare Profesionala (DFP) a CCIAT / Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, cam.110, tel. 0720-444121, 0256-219171, 0256-219172, 0256-294922, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Persoana de contact: Tania Avramov, Manager DFP.Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor

loading...