Noutati :

Realizarile Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, la final de semestru

28 iulie, 2019 - 06:33 PM
Autor: Bianca Dichis      
Categorie: ECONOMIC
0

TIMISOARA. Pentru cele 650 firme membre și pentru comunitatea de afaceri locală, CCIAT …

– a derulat un amplu program de informare a firmelor cu privire la reglementări europene și naţionale, *criza forței de muncă, alte teme de interes, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, instituții de învățământ, alte entități: 8 seminarii, peste 600 participanți.

8 februarie – Peste 40 de agenți economici timișeni au participat la seminarul organizat de CCIA Timiș și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, cu tema: „Aspecte privind responsabilitățile agenților economici în domeniul protecției mediului și a gestionării deșeurilor”. Seminarul a fost susținut de Lavinia Alina CĂLUȘERU – Comisar Șef și s-a desfăşurat întro manieră interactivă, sub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.

19 februarie – “Legislația muncii în 2019” a fost tema celui de-al doilea seminar organizat în 2019 de CCIA Timiş în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş. La întâlnirea cu cei peste 60 de agenți economici au fost prezenţi conducătorii și specialiști ai ITM Timiș: Pavel KAŞAI – Inspector Șef, Ileana TOMOIAGĂ-Inspector Șef Adjunct Relații de Muncă, Anton Francisc SZASZInspector Şef Adjunct Securitate şi Sănătate în Muncă, Natalia ENII-Expert IT. Temele abordate au vizat: Salariul minim brut pe economie; Legea nr.247/2018 privind regimul  străinilor în România; Prevederile O.U.G. nr.114/2018 privind salariul minim în construcții; Modificarea Legii nr.52/2011 privind activitățile cu caracter ocazional desfășurate de către zilieri; O.G. nr.25/2014 privind detașarea și încadrarea străinilor pe teritoriul României.

27 februarie – Seminarul dedicat reglementărilor din domeniul fiscal, organizat în parteneriat cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, s-a desfășurat sub genericul: „Impactul modificărilor legislative din domeniul fiscal asupra mediului de afaceri”. Cei peste 200 de agenți economici au aflat cele mai noi modificări legislative ce au apărut în ultima jumătate de an sau pe întregul parcurs al anului 2018. S-a discutat aplicat pe probleme punctuale și cu exemple luate direct din activitatea firmelor. Seminarul a fost deschis de noul Director General Regional al Finantelor Publice, Mihaela NICOLA și a fost susținut de specialişti din cadrul D.G.R.F.P Timişoara: Mihaela Vișoiu, Liliana Roman, Olimpia Dragomir și Mircea Simeria.

13 martie – Evenimentul de informare privind legislația în domeniul securității la incendiu a fost organizat de CCIAT în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş. Seminarul cu tema „Importanța solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu” a fost susținut de lt.col.ing. Lucian MIHOC – Șef Inspectorat și de cpt. Andrei POAMĂ, adjunct șef Inspecția de Prevenire. Temele abordate în cadrul seminarului au vizat legislația specifică avizării și autorizării; Obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu și sancțiunea contravențională pentru firmele care funcționează fără această autorizație; Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării; Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Seminarul a fost unul interactiv, cei peste 50 de participanți primind răspuns la toate întrebările și spețele ridicate.

12 martie – CCIA Timiș a organizat o nouă sesiune de training interactiv privind punerea în practică a Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale. Scopul evenimentului a fost de a ușura munca agenților economici în procesul de înțelegere și aplicare a normelor legale privind protecția datelor, oferind doar acele informații folositoare și necesare pentru activitate. Au fost discutate și analizate exemple concrete și cazuri reale pentru a evita astfel încălcarea prevederilor privind protecția datelor personale și consecințele care derivă de acolo, într-un mod interactiv și personalizat.

2 aprilie – Seria acţiunilor organizate de CCIA Timiş în vederea punerii în contact a mediului de afaceri local cu autorităţile publice a continuat cu seminarul privind legislația specifică și consilierea agenților economici din punct de vedere al D.S.V.S.A., A.N.P.C. și D.S.P, sub genericul: Proceduri. Contravenții. Sancțiuni. Consilierea agenţilor economici din punct de vedere al A.N.P.C. a fost prezentată de dl. Claudiu Sorin ȘUȘANU, Comisar şef al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest care a vorbit despre problema dublului standard, dar şi despre Legea Prevenţiei. Dr. Adrian Radu POPA – Șef Serviciu Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatizată în cadrul Direcției Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş a vorbit despre procedurile privind autorizarea și înregistrarea unităților de producție și depozitare și a unităților de vânzare cu amănuntul. Din partea Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au fost prezenți dr. Mihai PUPĂZAN, Director Executiv Adjunct și Dr. Melania-Emilia ARION, Șef Dept. de Supraveghere în Sănătate Publică, iar tematica prezentată a vizat proceduri de reglementare sanitară, avize şi autorizare, control. Seminarul a avut un puternic caracter dinamic și activ, cei peste 80 de agenți economici prezenți primind răspunsuri la toate spețele și problemele cu care se confruntă în activitatea curentă.

10 aprilie – Fermieri din elita agriculturii bănățene s-au reunit la Timișoara la Conferința PRIA Agriculture, eveniment organizat de PRIAevents în parteneriat cu CCIAT. Conferința a reunit specialiști din domeniu iar tematicile abordate au vizat noua Politică Agricolă Comună 2020 – 2027, Programul Național de Cadastrare a Terenurilor Agricole, conceptul de agricultură de precizie, importanța produselor românești în strategia retailerilor, ajutoarele de stat în agricultură sau rolul fondurilor de investiții destinate agriculturii. Totodată, 14 personalități ale lumii agricole bănățene au fost recompensate cu diplome de merit pentru întreaga activitate profesională. CCIA Timiș a fost reprezentată de dl. Darius GEORGIU, Vicepreședinte, care a vorbit despre preocupările CCIAT în domeniul agriculturii, despre rolul Secțiunii AGRALIM și despre programele și acțiunile organizate pentru agricultori.

20 iunie – CCIA Timiș, Transilvania Broker și OMNIASIG, în colaborare cu Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara au organizat un eveniment sub genericul: ,,Sunt fermier, sunt asigurat. Noutăți din piaţa asigurărilor culturilor agricole și noi oportunități de afaceri’’. Tema principală supusă dezbaterilor este Submăsura 17.1– Prime de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor, prin care se subvenționează prima de asigurare. Măsura este parte integrantă a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Au avut intervenții și au răspuns problemelor și spețelor ridicate de cei peste 40 de fermieri reprezentanți ai CCIA Timiș, Consiliul Județean Timiș, Transilvania Broker, OMNIASIG, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest, Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș.
***

– a continuat preocupările referitoare la găsirea de soluții viabile la criza locală a forței de muncă, prin organizarea de evenimente dedicate: 4 acțiuni, peste 250 participanți.

4 martie – CCIA Timiș a găzduit un eveniment de prezentare a World Wide Work Company, firmă de recrutare de forţă de muncă din Asia de Sud-Est care oferă soluții complete privind importul de forță de muncă din Vietnam și Sri Lanka, prin asigurarea de categorii de muncitori din diverse domenii: construcţii, hotelier şi restaurante, servicii, industrie, comerţ.

21 martie – Centrul Regional de Afaceri al CCIAT a găzduit un eveniment complex destinat dezvoltării ecosistemului de afaceri pentru susținerea antreprenoriatului românesc și găsirii de soluții pentru rezolvarea crizei acute a forței de muncă cu care se confruntă comunitatea de afaceri din vestul țării. Evenimentul a fost organizat de CCIA Timiș, Camera de Comerț Italiană pentru România, Camera de Comerț Italiană pentru Vietnam, în colaborare cu Vietthang International Development Corporation (VTC Corp), QUINN HN CO.Ltd, Ascent Group, Clubul Economic German Banat (DWC Banat) și Asociația Centre d’Affaires Timișoara, sub egida Ambasadei Italiei la București. Conferința a fost structurată pe trei paneluri: Instrumente de promovare a exporturilor românești. Atragerea de investiții și susținerea creării de noi locuri de muncă; Deficitul de forță de muncă – implicații și soluții; Aspecte legislative privind accesul cetățenilor extra-comunitari pe piața muncii din România. Invitat de onoare al evenimentului a fost Gabriela Mihaela VOICILĂ, Secretar de Stat pentru Comerț Exterior în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Evenimentul s-a bucurat de participarea a peste 130 de agenți economici români și italieni care își desfășoară activitatea în județul Timiș.

15 mai – CCIA Timiș și Centrul Bilateral de Afaceri România-Vietnam au organizat un nou eveniment menit să ajute firmele din judeţul Timiș în găsirea unor soluţii la problema lipsei de personal, sub genericul: „Angajații din Asia – soluție viabilă pentru criza forței de muncă”. Tema a fost susținută de Mihai TARARACHE, Președinte al Centrului Bilateral de Afaceri România-Vietnam și Director General al World Wide Work Company. Firma oferă soluții complete privind importul de forță de muncă din Vietnam și Sri Lanka, cu toate aspectele referitoare la procesul de recrutare, organizarea selecției, întocmirea documentației, obținerea avizului de muncă, alte formalități specifice. Noutatea este posibilitatea realizării interviurilor prin Skype, ceea ce duce la scăderea timpului necesar aducerii angajatului în firma din România. La aceste evenimente au fost prezente pentru a răspunde spețelor și întrebărilor ridicate conducerile Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș și Serviciului pentru Imigrări al Județului Timiș.

27 iunie – CCIA Timiș a organizat o conferință de promovare a învățământului profesional în sistem dual, ocazionată de încheierea Protocolului de Colaborare dintre Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România și CCIA Timiș. Documentul a fost semnat de Florica CHIRIȚĂ, Președinte Executiv al CCIA Timiș și de Ion Gabriel BRATU, Președintele Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România. În contextul nevoilor reale de forță de muncă ale companiilor românești care se confruntă cu o criză acută a forței de muncă și pentru care învățământul profesional în sistem dual reprezintă o soluție de rezolvare pe termen mediu și lung ce poate garanta succesul companiei privind asigurarea permanentă de personal calificat, Camera de Comerț și Industrie a României și Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România au semnat un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea proiectelor la nivel local, regional și național, în scopul îmbunătățirii sistemului de formare și certificare profesională în sistem dual. Pentru că implementarea învățământul profesional în sistem dual implică colaborarea între mai mulți actori, la eveniment au participat reprezentanți ai fiecăruia din actorii implicați: Inspectoratul Școlar al Județului Timiș, colegii și licee tehnologice din județul Timiș, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar din Zona de Vest, administrația publică locală (Instituția Prefectului Județul Timiș, Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara), companii multinaționale și firme cu capital românesc care susțin și promovează  acest sistem de învățământ. Discuțiile ce au urmat semnării Protocolului de Colaborare au vizat întrebări din partea firmelor și a directorilor unităților de învățământ tehnologic privind implicarea concretă a semnatarilor protocolului în rezolvarea problemelor specifice. Primarul Municipiului Timișoara, Nicolae ROBU, a primit numeroase solicitări din partea companiilor și a directorilor unităților de învățământ, de sprijinire a înființării și dotării de ateliere-școală și a susținerii financiare din partea consiliilor locale a cazării și meselor elevilor navetiști.
***

– a promovat internaţionalizarea firmelor și afacerilor, prin Misiuni economice, parteneriate de afaceri, întâlniri B2B: 8 misiuni economice, 130 participanți.

Misiuni economice în Grecia derulate în cadrul Programului «Hosted Buyer»
– 8 – 11 februarie, Atena – Târgul Internațional „INFACOMA” și Târgul
Internațional “AQUATHERM” (1 firmă – Ava Home Building)
– 11 – 13 aprilie, Salonic – Expoziția Internațională de Fructe și Legume
Proaspete „Freskon 2019” (1 firmă – Piemona Logistic).

Prin Programul «Hosted Buyer», susținut de Guvernul Elen, companiile beneficiază de gratuități de cazare și transport, intrare gratuită în expoziție, întâlniri de afaceri prestabilite.

-12 – 16 martie – Ierusalim și Bethlehem au fost destinaţiile propuse pentru oamenii de afaceri timișeni participanți la misiunea economică organizată în Israel. Industria, infrastructura, IT&C, energia regenerabilă, domeniul imobiliar, sectorul medical, comerțul, agricultura, turismul, inovarea și cercetarea – sunt doar câteva dintre sectoarele care oferă oportunități de afaceri bilaterale viabile. Programul profesional a cuprins întâlniri ale celor 15 participanți cu firme
israeliene, pe domenii de interes.

– 11 – 12 mai – O delegație de agricultori timișeni au participat la o misiune economică în Serbia, la Novi Sad, de vizitare a celei de-a 86-a ediții a Târgului Internațional de Agricultură, cel mai important târg de profil din Serbia și unul dintre cele mai mari din Europa. Evenimentul a reunit cele mai mari firme din Serbia și din Europa care și-au prezentat produsele și serviciile în domeniul producției agricole, zootehniei, industriei alimentare și băuturilor, mașinilor agricole, echipamentelor din industria alimentară, substanțelor chimice și de protecție, alimentelor ecologice, precum și al altor produse și servicii din sectorul agrobusiness. Organizată de peste două decenii de CCIA Timiș, misiunea economică și-a dovedit din nou utilitatea și eficiența prin numeroasele contacte directe cu expozanții pe care le-au avut agricultorii timișeni.

– 3 – 4 iunie – Timp de două zile, o delegaţie a CCIA Timiș formată din 40 de oameni de afaceri s-a aflat la CHINA BRAND FAIR Budapesta 2019, unul din cele mai mari și complexe evenimente din Europa Centrală și de Est destinat afacerilor cu China. Ediția din acest an a adunat pe o suprafață de 12.000 mp, 320 de companii chineze, avizate de Ministerul Comerțului din China, din cele mai diverse domenii de activitate. La Secțiunea Shandong Culture Exhibition, au fost prezente 50 standuri din domeniile cultură, turism, sport, medicină tradițională. Noutatea a reprezentat-o Secțiunea CEE EXPORT FAIR destinată standurilor naționale ale țărilor invitate. În standul României, au expus 5 firme timișene: Aur’a Mineral Water, Cramele Aramic, Terra Apis (miere de albine), Ultramarin (oferte turistice), Galeriile de Arta Calpe. Agenții economici timișeni au avut ocazia de a intra în contact direct cu firme chinezești interesate de a intra sau a aduce produse din China pe piața românească.

-3 – 11 iunie – O delegație de afaceri timișeană a participat la o misiune economică la Salonic (Grecia). Programul a cuprins un Forum de Afaceri, întâlniri B2B și vizite la firme grecești. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Salonic, cu sprijinul Consulatului General al României și al Camerei de Comerț Italo-Elene. Forumul de Afaceri a avut loc în ziua de 4 iunie și a avut loc la sediul Camerei de Comerț și Industrie din Salonic. Întâlnirea a debutat cu mesaje de salut din partea gazdelor, al conducerii Camerei de Comerț Italo-Enene și al Consulului General al României la Salonic, E.S. d-na Sabina Mădălina SOMĂCESCU. În cuvântul său, Președintele Executiv al CCIAT a făcut o prezentare a climatului economic timișean și a celor 10 motive pentru afaceri de succes în județul Timiș. Totodată, a lansat invitația către firmele grecești de a participa la Forumul de Afaceri care va avea loc la Timișoara, în perioada 24-26 octombrie 2019. În finalul evenimentului, cele două organizații camerale au încheiat un Acord de Colaborare, document semnat de Florica CHIRIȚĂ, Președinte Executiv CCIAT, și de Emmanouel VLACHOGIANNIS, Prim Vicepreședinte al CCI Salonic. Delegația timișeană a fost formată din reprezentanți ai 10 firme timișene. Alături de conducerea CCIAT, a fost și Vincenzo MODERNO, Vicepreședintele Camerei de Comerț Italiene pentru România.

-13-18 iunie – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş a organizat o misiune economică multisectorială la Marbella, în Spania. La sediul Camerei de Comerț din Sevilla, reprezentanții celor 5 firme participante au avut întâlniri cu firme locale interesa de a face afaceri cu parteneri români, pe baza unui program stabilit anterior.

– 29 iunie – 6 iulie – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a organizat o misiune economică multisectorială în Federația Rusă, la Moscova și Saint Petersburg, eveniment premieră în activitatea CCIAT, finalizat cu încheierea unui Memorandum de Colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Moscova, cu stabilirea unor contacte de afaceri directe între firmele românești și cele rusești, cu identificarea unor oportunități și proiecte concrete de cooperare și investiții între cele două țări și regiuni. Din delegația timișeană, au făcut parte oficiali ai administrației publice locale, ai mediului universitar timișorean, ai Colegiului de Conducere al CCIA Timiș. Forumul de Afaceri care a avut loc la sediulCCI Moscova s-a bucurat de sprijinul Ambasadei României în Federația Rusă și de participarea unui număr important de înalți oficiali ai Camerei de Comerț Moscova, ai Camerei de Comerț a Regiunii Domodedovo, ai Consiliului de Afaceri Rusia-Moldova dar și ai Guvernului Federației Ruse. Acordul de colaborare inter-cameral a fost semnat de Președintele Executiv al CCIAT, dna Florica CHIRIȚĂ, și de Președintele CCI Moscova, dl. Vladimir PLATANOV, și reprezintă un document care oferă cadrul instituțional adecvat pentru dezvoltarea de afaceri bilaterale de succes. La întâlnirile B2B, cei 38 de reprezentanți de firme timișene, membre ale CCIAT, au inițiat discuții care vor conduce la stabilirea de relații de afaceri, cu precădere în domeniile: bio-agricultură, creșterea animalelor și
prelucrarea produselor derivate, producție și comercializare de produse industriale, medical, construcții, imobiliare – cu respectarea legislației în vigoare. La întâlnirea de afaceri de la Saint Petersburg au participat Președintele și Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie din Saint-Petersburg cât și Consulul României, dl. Cosmin IONIȚĂ. Discuțiile au vizat identificarea de potențiali parteneri de afaceri și investiții, interesați de piața românească. Agenda de lucru convenită de CCIA Timiș cu cele două camere de comerț, având ca suport diplomatic Ambasada României la Moscova și Consulatul General al României la Saint-Petersburg, prevede o serie de acțiuni de dezvoltare și facilitare a schimburilor comerciale bilaterale și a exporturilor de produse românești pe piața din Federația Rusă. În acest sens, CCIAT a lansat invitația pentru organizarea la Timișoara, în toamna acestui an, a unui Forum de Afaceri Româno-Rus. „Sunt deosebit de încântată că există o deschidere și un interes real al firmelor și al camerelor de comerț din Federația Rusă, a reprezentanților Guvernului care au fost prezenți la evenimente, pentru identificarea oportunităților de consolidare a cooperării bilaterale și consolidarea legăturilor economice dintre țările și regiunile noastre. Atât companiile timișene cât și cele rusești care s-au întâlnit în cadrul Forumului de Afaceri și-au exprimat, deschis, dorința de colaborare”, spune Florica CHIRIȚĂ, Președintele Executiv al CCIAT.

– Târguri, expoziții: 9 expoziții, 550 expozanți, peste 50.000 vizitatori.

– 14 – 18 februarie – Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș a găzduit ediția de primăvară a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, eveniment devenit tradițional în rândul expozițiilor de profil din vestul țării. Peste 60 de firme din întreaga țară, producători și comercianți, au expus spre vânzare, la prețuri promoționale, o gamă diversificată de articole de îmbrăcăminte, tricotaje, lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie, pielărie, blănărie, accesorii, produse cosmetice şi naturiste, parfumuri, bijuterii din aur şi argint, gablonţuri, articole de artizanat, dulciuri. Târgul de produse tradiţionale din exteriorul CRAFT a întâmpinat publicul vizitator cu produse specifice de sezon.

– 9 – 10 martie – Cea de-a 3-a ediție a Târgului Imobiliar Timișoara (TIT), organizat în parteneriat cu CCIA Timiș, a reunit peste 20 de expozanți din sectorul imobiliar și cel bancar. Au fost prezenți unii dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Regiunea Vest, cu cele mai ample proiecte imobiliare. Ediția 2019 s-a bucurat de un real succes, cu peste 1000 de vizitatori.

-28 – 31 martie – Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiş a fost gazda manifestării Universul Casei Tale & Expo Mobila, care a reunit 26 de expozanţi din din întreaga țară. Publicul vizitator a găsit mobilier clasic şi modern, la prețuri accesibile de producător: bucătării, canapele, mese, scaune, paturi, saltele, livinguri, decorațiuni interioare. În cadrul expoziţiei au fost prezenți și consultanţi care au oferit informaţii pe domeniul amenajărilor dar și specialişti hi-tech care au promovat sisteme inteligente pentru „smart homes”.

– 4-7 aprilie – Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș a găzduit cea de-a 8-a ediție a Salonului de Carte Bookfest Timișoara, cu o ofertă de excepție: peste 25.000 de volume, cărți pentru copii, auxiliare educaționale, titluri pentru toate gusturile și interesele. Programul a cuprins lansări de carte, întâlniri și sesiuni de autografe la care au participat cele mai importante personalități culturale ale literaturii române actuale. Au fost prezenți 38 de expozanți, printre care cele mai importante edituri din România, distribuitori de carte și librării, distribuitori de muzică dar și distribuitori de jocuri interactive pentru copii. Bookfest Timișoara este organizat de Asociaţia Editorilor din România, în parteneriat cu Consiliul Local Timișoara, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Biblioteca Județeană Timiș și Universitatea de Vest Timișoara.

– 10 – 14 aprilie – CCIA Timiș a organizat o ediție specială a Salonului Industriei Ușoare, dedicată sărbătorilor pascale. Peste 65 de firme din întreaga țară au expus spre vânzare o gamă diversificată de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, pielărie, blănărie, accesorii, produse cosmetice şi naturiste, parfumuri, bijuterii din aur şi argint, gablonţuri, decorațiuni de Paște hand made etc.

-18 aprilie – 21 aprilie – Peste 30 de producători și distribuitori de vin, furnizori de echipamente și servicii conexe și peste 250 de sortimente de vinuri au fost prezente în cadrul Salonului Internațional de Vinuri VINVEST. Cel mai mare eveniment dedicat vinului și unul dintre cele mai vechi şi de tradiţie evenimente din România este organizat anual de S.C. VINVEST, Asociația Degustătorilor Autorizați din România și CCIA Timiș. Președintele Executiv al CCIAT, Florica
CHIRIȚĂ, a moderat deschiderea oficială a VINVEST 2019.

-16 – 18 mai 2018 – CCIA Timiș a organizat cea de-a 3-a ediție a StomaTim Expo, dedicată produselor și echipamentelor tehnico-medicale stomatologice. Evenimentul este prilejuit de Congresul internațional “Zilele Stomatologiei Bănățene”, aflat la cea de-a 24-a ediție, în organizarea Colegiului Medicilor Dentiști Timișoara.

– 24 – 26 mai – Universitatea de Științe Agricole, Medicină Veterinară a Bantului împreună cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș au organizat cea de-a 17-a ediție a expoziției BanatAgralim, în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, al Primăriei Municipiului Timișoara și al unor asociații profesionale de profil. Ediția 2019 a adus mai multe premiere: prezența tehnologiilor „smart”, implicarea Academiei de Științe Agricole și Silvice cu componenta importantă a cercetării românești și o premieră, de data aceasta, cantitativă – peste 200 de expozanți din țară și din străinătate (Serbia), dar și calitativă conferită de ținuta înaltă a firmelor și produselor expuse. Manifestarea a vizat promovarea şi evidenţierea performanţelor din domeniile: agricultură, creșterea animalelor, industrie alimentară și ambalaje, produse ecologice, silvicultură și cinegetică, cercetare-extensie universitară-finanțare, produse tradiționale. Pe durata celor trei zile, publicul profesionist dar și publicul larg au putut asista la
demonstrații cu mașini și utilaje agricole, concursuri de echitație și dresaj canin, momente folclorice.

-22 – 26 mai – Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș a găzduit ediția de vară a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE. Manifestarea a reunit peste 65 de firme din întreaga țară, în special producători, care au expus spre vânzare articole de sezon: îmbrăcăminte, lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie, accesorii dar și produse cosmetice și naturiste, parfumuri, bijuterii din aur şi argint, gablonţuri etc.
***
– a promovat interesele economice ale comunităţii de afaceri locale în cadrul întâlnirilor și vizitelor oficiale: 8 întâlniri și vizite oficiale

-25 februarie – La invitația Primăriei Municipiului Timișoara, reprezentanții CCIA Timiș au participat la o masă rotundă cu delegația Landului Renania-Palatinat din Germania. Acțiunea s-a înscris în cadrul misiunii de afaceri pe care Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) împreună cu Ministerul Economiei, Transporturilor, griculturii și Viticulturii din Landul Renania-Palatinat o organizează în România (Timișoara, Oradea) și Ungaria (Debrecen, Budapesta), în perioada 24 – 28 februarie 2019. La întâlnire au fost prezenți E.S. Dl. Ralf Krautkrämer, Consulul Republicii Federale Germania la Timișoara, reprezentanți ai Universității de Vest Timișoara și ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest. Din delegație au făcut parte și reprezentanți ai unor companii germane din domeniile: construcții de mașini și utilaje pentru industria auto, industria alimentară, lucrări de instalații electrice, consultanță și proiectare în domeniul electric etc. – interesați să își facă o imagine de ansamblu asupra situației socio-economice a orașului și a potențialului de investiții în perspectiva dezvoltării de relații de afaceri.

– 27 februarie – O delegație de afaceri din Taiwan, formată din Directorul Taiwan Trade Center București, dna Eirian Yang, Andreea Tudor, project manager și Charles Hsieh, reprezentant al FIRMEI CHIA CHERNE INDUSTRY CO. din orașul Changhua s-a întâlnit cu conducerea CCIA Timiș, în cadrul unei misiuni de prospectare a pieței din vestul României și din Ungaria, privind realizarea unei investiții importante. Firma dorește să construiască o fabrică de cabluri pentru biciclete și, pentru aceasta, are nevoie de informații detaliate despre facilități oferite investitorilor de către administrațiile locale, costurile cu utilitățile, prețuri la terenuri și construcții industriale, alte informații utile.

– 4 martie – Aflată într-o vizită oficială în Județul Timiș, Ambasadorul Republicii Tunisia în România, E.S. Raja Jhinaoui Ben Ali, a avut o întâlnire cu Președintele Executiv al CCIAT, Florica CHIRIȚĂ. Excelența Sa a fost însoțită de Secretarul I al Ambasadei, dna Hasna Tizaoui Dkhilalli și de Sevastiean Armașu, Consul Onorific al Republicii Tunisia la Timișoara. Scopul vizitei a fost unul de identificare a oportunităților de afaceri și investiții atât în Tunisia cât și în România. După o prezentare a avantajelor competitive și calitative ale Județului Timiș și a serviciilor oferite de CCIAT, s-a convenit asupra unei agende de lucru comună pentru anul acesta, care prevede participarea firmelor timișene la un forum economic organizat de Ambasada Tunisiei la București, în 11 aprilie a.c. cât și organizarea la Timișoara, în toamna acestui an, a unui eveniment similar complex, sub genericul „Ziua Tunisiei la Timișoara”, care să cuprindă un forum economic, întâlniri de tip B2B, o expoziție de produse tunisiene și un eveniment cultural. Totodată, s-a
discutat despre reactivarea convenției de colaborare semnată în 2008 de către CCIA Timiș și CCI Sousse, document care să constituie cadrul formal de organizare a unor viitoare misiuni economice și schimburi de delegații între firme din județul Timiș și regiunea Sousse.

– 26 – 29 martie – În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, o delegaţie formată din reprezentanţi ai CCIA Timiș și ai mediului de afaceri, ai Consiliului Județean Timiș și ai Proiectului Timişoara Capitală Culturală Europeană a participat la un eveniment de promovare a Județului Timiș în orașele Praga, Plzen și Karlovy Vary din Republica Cehă. Evenimentul a fost sprijinit de Ambasada României la Praga, prin E.S.
Carmen BURLACU – Ambasador. La întâlnirea care a avut loc în 27 martie, la sediul Ambasadei, invitații din mediul economic, diplomatic și cultural din Cehia au aflat informații despre potențialul de business din vestul României, despre programul Timișoara 2021 și despre oportunitățile turistice ale Banatului. Președintele Executiv al CCIAT, Florica CHIRIȚĂ, a prezentat avantajele calitative și competitive ale județului Timiș cât și oportunitățile de colaborare și investiții. Totodată, firmele timișene și-au prezentat produsele și au explorat posibilitatea unei intrări pe piața cehă. Au fost deosebit de apreciate vinurile ARAMIC și THESAURUS, apa AUR’A, mierea de albine TERRA APIS și ceramica de Făget. Ambasada României a făcut posibilă întâlniri între CCIA Timiș și camere de comerț regionale din Cehia. Astfel, Președintele Executiv CCIAT și Președintele Camerei de Comerț Regionale a Boemiei Centrale au discutat posibilitatea unei colaborări concrete între cele două instituții. Programul a continuat cu întâlniri cu conducerea Camerei de Comerț din Plzeň și cea a Camerei de Comerț Karlovy Vary. Discuțiile au vizat în principal organizarea unei vizite și unui schimb de experiență și bune practici a agențiilor de turism timișene cu omologi din Karlovy Vary și organizarea de misiuni economice pe domenii de interes.

– 24 aprilie – CCIA Timiș împreună cu Central European Trade and Logistics Cooperation Zone Budapesta și Casa România-China au organizat un eveniment de promovare a CHINA BRAND FAIR, care are loc la Budapesta, în perioada 3 – 5 iunie 2019. Târgul este unul din cele mai mari și complexe evenimente din Europa Centrală și de Est, care cuprinde expoziții, prezentări de firmă, conferințe tematice și întâlniri de afaceri de tip B2B, o platformă de întâlnire a producătorilor, exportatorilor și importatorilor din China cu oameni de afaceri din țările europene.

– 17 mai – Aflat într-o vizită oficială la Timișoara pentru a prezenta Acordul Economic și Comercial Cuprinzător între Uniunea Europeană și Canada (CETA), Ambasadorul Canadei în România, E.S. Kevin HAMILTON, a avut o întrevedere cu Președintele Executiv al CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, cu scopul de a identifica noi oportunități de colaborare și de afaceri între Canada și județul Timiș. În debutul întâlnirii, Președintele Executiv al CCIAT a făcut o prezentare succintă a principalilor indicatori economici ai Județului Timiș și a locului ocupat de județ în context național. În continuare, a fost prezentată activitatea Camerei, cu accent pe preocupările menite găsirii de soluții la criza forței de muncă. Au fost lansate câteva propuneri de colaborare cu Canada, care să fie realizate cu sprijinul și prin intermediul Ambasadei Canadei în România: organizarea unei misiuni economice timișene în Canada; participarea firmelor timișene la expoziții sectoriale din Canada în cadrul unor programe guvernamentale de susținere financiară; organizarea la Timișoara de întâlniri de tip B2B cu firme canadiene interesate de a face afaceri în județ. În cuvântul său, Ambasadorul Canadei a confirmat potențialul deosebit al județului Timiș, poziția privilegiată în proximitatea frontierelor cu Ungaria și Serbia și interesul investitorilor canadieni în domenii precum: agricultura, industria alimentară, high tech, comerț direct cu bunuri de consum, servicii.

– 18 iunie – CCIA Timiș a primit vizita delegației Camerei de Comerț și Industrie din Virovitica, Croația. Delegația a fost formată din Milan VANĐURA, consilier al Președintelui, Kristina PLEŠA, Director și Suzana KOLESARIŠ, consilier superior. Scopul principal al vizitei a fost de identificare de oportunități de afaceri și investiții între firmele din județele Timiș și Podravina. La nivel cameral, au fost stabilite câteva acțiuni comune care vizează organizarea de misiuni economice și participări la manifestări expoziționale în cele două regiuni. În acest sens, CCIAT a fost invitată să participe la VIROEXPO – cel mai mare târg de economie, agricultură și meșteșuguri, care va avea loc la Virovitica, în perioada 13 – 15 martie 2020.

– 26 iunie – CCIA Timiș a participat la un eveniment transfrontalier ocazionat de semnarea Acordului de Cooperare între patru camere de comerţ şi industrie din Ungaria (HajdúBihar, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Békés) şi patru camere de comerţ şi industrie din România (Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare). Întâlnirea a avut loc la Debrecen, la sediul CCI a judeţului HajdúBihar, în prezența reprezentanților camerelor de comerț semnatare, a Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Ungariei, oficialilor administrației publice la nivel regional și național din Ungaria și ai mass media. CCIA Timiș a fost reprezentată de dl. Emil MATEESCU, consilier al Președintelui CCIAT. La eveniment a fost prezent şi dr. János Lázár, însărcinat guvernamental şi parlamentar al judeţului Csongrád, care a prezentat oportunitățile de cooperare și dezvoltare a infrastructurii în regiunea transfrontalieră. Dr. László Parragh, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Ungariei, a subliniat că România este al doilea partener important al Ungariei, după
Germania. “Pe lângă aportul important de capital (Mol, OTP, Richter), suntem prezenţi în ţara vecină şi în industria alimentară, în agricultură, la gestionarea deşeurilor, în turism şi la fabricarea materialelor de construcţii. În ceea ce privește învățământul profesional dual, acesta se bucură de susținere politică și financiară din partea guvernului maghiar, iar camerele de comerț vor avea un rol important în asigurarea forței de muncă calificată“, a adăugat acesta. Pe baza acordului încheiat, părțile vor colabora în următoarele domenii: sprijinirea relațiilor de afaceri dintre companiile maghiare și cele române pe sectoare de interes (ex. industrie alimentară, IT&C etc.); organizarea de forumuri de afaceri și prezentări de firmă; explorarea și promovarea oportunităților pentru crearea de firme mixte și proiecte de investiții pe terțe piețe; identificarea de proiecte europene, tranfrontaliere sau interregionale de interes comun; schimburi de experiență și bune practici în domeniul educației și a învățământului profesional în sistem dual; proiecte de mobilitate a forței de muncă; elaborarea de proiecte comune de dezvoltare și promovare a turismului; proiecte de dezvoltare a infrastructurii tranfrontaliere. La realizarea obiectivelor propuse, vor fi implicate universitățile, institutele de cercetare și administrațiile publice județene.

Convenții de colaborare încheiate: 4
– Camera de Comerț și Industrie Salonic, Salonic (Grecia), 4 iunie 2019
– Camere de Comerț și Industrie ale județelor Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) și Arad, Bihor, Satu-Mare, Timiș (România) – Debrecen (Ungaria), 26 iunie 2019
– Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, Timișoara, 27 iunie 2019
– Uniunea “Camera de Comerț și Industrie Moscova”, Moscova, 1 iulie 2019.
***

– a furnizat servicii pentru dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și fonduri naționale alocate de la bugetul de stat.

– SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale
Finanțare: Program Operațional Capital Uman
Parteneri: CCIA Timiș – leader de proiect; GAPA – partener
Obiectiv: Stimularea ocupării și creșterea numărului de locuri de muncă prin furnizarea de cursuri de competente antreprenoriale pentru 360 de persoane, stagii de pratică pentru 44 de persoane în vederea dezvoltării resursei umane, activități de mentorat pentru 44 de persoane, crearea și sprijinirea în vederea dezvoltării a 44 de noi afaceri în Regiunea Vest care vor genera 88 de locuri de muncă.
Grup țintă: Persoane care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban
și au domiciliul în Regiunea Vest.
Rezultate :
– 16 serii de cursuri gratuite de antreprenoriat, cu participarea a 340 persoane din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara;
– 380 persoane din aceste județe înscrise în grupul țintă;
– 25 planuri de afaceri selectate spre finanțare, din 49 planuri de afaceri depuse;
– 25 stagii de practică pentru candidații cu planuri de afaceri selectate;
– 24 de start up-uri înființate (întocmire documentație, intermediere formalități de înregistrare la ORC Timiș, semnare contracte de subvenție).

– START SMART – Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea Vest
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Parteneri: Universitatea de Vest Timișoara – leader de proiect, CCIA Timiş – partener.
Obiective: Stimularea inițiativei antreprenoriale a populației urbane din Regiunea Vest, în scopul sporirii ratei de ocupare și dezvoltării mediului de afaceri regional; Crearea și dezvoltarea a 36 de afaceri în cele 4 județe din aria de acoperire, minim 2 în fiecare județ.
Grup țintă: 300 de persoane, din care minim 20 cu reședința sau domiciliul în fiecare din cele județe ale Regiunii Vest; 219 (73%) persoane inactive din categoria de vârstă 18 – 25 de ani înmatriculați în sistemul de învățământ superior în Regiunea Vest; 81 (27%) angajați în Regiunea Vest.
Rezultate: 36 beneficiari ai serviciilor de mentorat, consiliere și consultanță.

– CLIMATE KIC – cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa concentrat asupra schimbărilor climatice. CCIAT este partener oficial în România al Programului CLIMATE KIC.
Acțiuni derulate:
-11-12 și 22 februarie – În colaborare cu parteneri CLIMATE KIC din Italia și Spania, CCIAT derulează un proiect pilot de economie circulară. Atelierul de lucru a fost destinat întreprinderilor din sectorul automotive și industria electronică și au participat 22 de persoane, reprezentanți de firme de profil și autorități publice locale.
-6 martie – CCIA Timiș prin coordonatorul de program a participat la aniversarea Programului Virtual Power Plant, care a avut loc Parlamentul din Budapesta, în prezența Președintelui Ungariei și a ex-președintelui Parlamentului maghiar.
-13-15 mai – CCIA Timiș a găzduit workshopul introductiv al Sub-programului “Pioneers into Practice”. Au participat 13 „pionieri” din România, experți în diverse domenii – parcuri naturale, managementul apei, biotehnologii, arhitecți, avocați, experți din cadrul primăriilor, specialiști din ONG-uri. Cu ajutorul exemplelor, a metodelor “Lego Serious Play” și a unor tehnici vizuale, aceștia își vor sedimenta conceptele de „System Innovation” descoperite în modulul de e-learning parcurs.
-29 mai – Întâlnire de lucru la sediul CCIAT în cadrul Programului Virtual Power Plant (VPPP) cu experți ai Societății Maghiare de Inovare și Eficiență Nonprofit Ltd., actor determinant în politicile de sprijinire a eficienței energetice și energiei verzi din Ungaria.
– 20 iunie – Participare în calitate de membru al juriului la Accelerator CLIMATE KIC Ungaria, Demo Days, unde 8 echipe au fost premiate cu 60.000 euro.
– 27-28 iunie – Bootcamp Accelerator CLIMATE KIC, unde cele 5 start-up-uri sprijinite prin program au participat la un workshop intensiv organizat în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității de Vest Timișoara.
***

– a sprijinit iniţiativele antreprenoriale pentru crearea şi dezvoltarea de noi firme, prin servicii oferite de:
– Biroul Asistență Societăți Comerciale: 503 certificate de origine pentru export, 93 intermedieri înfiinţări societăţi comerciale/mențiuni);
– Centrul Zonal de Standardizare: 43 standarde vândute;
– Centrul Regional pentru Promovarea Protecției Proprietății Industriale: 17 persoane/firme consiliate; Participare cu stand la Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” Timișoara, Casa Tineretului, 12-14 iunie 2019.
***

– a organizat o gamă largă de cursuri de formare profesională:
– 30 cursuri, din care 28 cursuri acreditate A.N.C. și 2 cursuri neacreditate.
– 262 cursanți, din care 70 persoane provenite din firme membre ale CCIAT care au beneficiat de 10% reducere.
***

– a valorificat eficient și profesionist Centrul Regional de Afaceri, prin:
-Evenimente organizate cu CCIAT în calitate de coorganizator/partener: Salonul Mirilor, Târgul de Imobiliare Timișoara, Vinvest, BOOKFEST, Eveniment BeatyFull Days;
-Evenimente organizate de terți: Târg pentru Mirese, Targul de Turism „Vacanța”, Conferinta Dalli, Târgul Angajatorilor de Top, Târgul Universităților RIUF, Congres Martorii lui Iehova, Concurs Internațional de Dans Sportiv RolandKovacs, Salonul Auto RMB Casa Auto Timișoara, Congres Gastroenterologie, Congres Societatea de Imagistică Musculo-Scheletală din România, EXPOTEXTIL, “Zilele Stomatologiei Bănățene”, Conferința ENEL.
***

– a dezvoltat activitatea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, prin atragerea de noi clienţi şi menţinerea portofoliului de clienţi existenţi: 22.300 înscrieri.
***

– a dezvoltat activitatea Curţii de Arbitraj de pe lângă CCIAT.
***

– a diversificat activitatea PrintPoint, departament specializat în producția de materiale publicitare, promoționale, printing, design digital.
***

– a realizat informarea sistematică a membrilor CCIAT și a mediului de afaceri prin:
Mass-media:
– 100 comunicate de presă;
– 13 conferințe de presă / declarații de presă / întâlniri de presă;
– 1 vizită de presă (3-5 iunie, CHINA BRAND FAIR Budapesta);
– 900 articole / știri în presa on-line/ radio /TV;
– 6 suplimente la publicatii locale;
– BULETIN OFICIAL nr. 1 / CCI a României (activitate CCIAT în trim.IV 2018);
– 5 participări la emisiuni TV: „Actual Regional” / TVR TIMIȘOARA (Climate Kic, Criza forței de muncă, BanatAgralim, Misiune economică Grecia) + „Bursa Afacerilor” / Tele EuropaNova (criza forței de muncă)
– 1 publireportaj: TVR TIMIȘOARA (24 iunie / BanatAgralim).
Business Media – newsletter săptămânal transmis firmelor membre cu titlu gratuit.
Facebook CCIAT
– Impact persoane: 130.000
– Interacțiuni cu postările: 4.700
– Click-uri pe link: 980
– Nr. total urmăritori: 4.420
– Nr. total aprecieri: 4.400
Site CCIAT: 752.824 accesări, din care 43.297 unici.Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor

loading...