Noutati :

O multime de ANGAJARI la Primaria Timisoara! Iata ce se cauta si cand are loc concursul!

16 ianuarie, 2016 - 10:48 AM
Autor: Anonim      
Categorie: ADMINISTRATIE
4

TIMISOARA. Inspectori, ingrijitori la Zoo, medici, asistente, casieri! Mai multe posturi vacante sunt scoase la concurs de Primaria Timisoara pentru cei care cauta un loc de munca.

Acestia vor trebui sa indeplineasca mai multe criterii, iar selectia va avea loc la sediul municipalitatii in 17 februarie.

Conditii generale de participare pentru orice candidat:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)  indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice postului: inspector de specialitate la Biroul Reabilitare si Dezvoltare Urbana
1.Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta specialitatea arhitectura;
2.Vechime :
3.Perfectionari (specializari): –
4.Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4.Limbi straine (necesitate si nivel): –
5.Vechimea in specialitate studiilor : –

Criterii specifice postului: inspector de specialitate la Compartimentul Gradina Zoologica – Directia de Mediu
1.Studii de specialitate: studii superioara de lunga durata absolvite cu diploma de licenta specialitatea economica;
2.Perfectionari (specializari): –
3.Cunostinte de operare/programate pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4. Limbi straine (necesitate si nivel): –

Criterii specifice postului inspector de specialitate la Compartimentul Parcul Copiilor- Directia de Mediu
1.Studii de specialitate: studii superioara de lunga durata absolvite cu diploma de licenta specialitatea Horticultura /arhitectura peisagistica;
2.Perfectionari (specializari): –
3.Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4. Limbi straine (necesitate si nivel): –

Criterii specifice postului casier la Biroul Garaje Cimitire si Utilitati Publice
1.Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma ;
2.Perfectionari (specializari): –
3.Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4.Limbi straine (necesitate si nivel): –

Criterii specifice postului ingrijitor la Compartimentul Gradina Zoologica- Directia de Mediu
1.Studii de specialitate: studii generale ;
2.Perfectionari (specializari): –
3.Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4.Limbi straine (necesitate si nivel): –

Criterii specifice postului inspector de specialitate la Biroul Garaje Cimitire si utilitati Publice
1.Studii  de specialitate: studii superioara de lunga durata absolvite cu diploma de licenta specialitatea stiinte juridice;
2.Perfectionari (specializari): –
3.Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft OfFtce – nivel mediu;
4.Limbi straine (necesitate si nivel): –

Criterii specifice postului inspector de specialitate la Biroul Relatii Locale Regionale si Nationale
1.Studii  despecialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta specialitatea stiinte economice;
2. Perfectionari (specializari): –
3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4.Limbi straine (necesitate si nivel): –

Criterii specifice postului inspector de specialitate la Compartimentul Monitorizare Trafic
1.Studii  despecialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta specialitatea management in transporturi;
2.Perfectionari (specializari): –
3.Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4.Limbi straine (necesitate si nivel): –

Criterii specifice postului medic la Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara
1.Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta specialitatea medicina;
2.Perfectionari (specializari): –
3.Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4.Limbi straine (necesitate si nivel): –

Criterii specifice postului asistent medical la Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara
1.Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma de licenta specialitatea asistenta medicala;
2.Perfectionari (specializari): –
3.Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4.Limbi straine (necesitate si nivel): –

Conditii de desfasurare a concursului:
Concursul consta in:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa se va desfasura in data de 17 februarie 2016 ora 10,00 la sediul institutiei, Timisoara , fa­dul C.D.Loga nr.1
c) interviul se va desfasura in data de 22 februarie 2016 ora 14,00 Ia sediul institutiei, Timisoara, b-dul C.D.Loga nr. 1.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potr ivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, si adeverinte care sa ateste vechimea in munca, si in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l  faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, cate a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Termen de depunere – 10 zile lucratoare de la data afisarii concursului, respectiv: 29 ianuarie 2016 la secretarul comisiei de concurs, doamna Vatasescu Eugenia – consilier la Serviciul Resurse Umane la sediul institutiei din Timisoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, camera 8 .

Termenele de contestare: 24 de ore de la afisarea rezultatelor.Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

  • 4comentarii

recomanda prietenilor

loading...

Pareri

  1. Cam multe neamuri trebuie angajate.

    • Corect!Multe neamuri,amante sau altfel de specimene …in special la impostorii locali -monitorizare trafic…

  2. nu se trezeste nimeni sa monitorizeze aceste asa zise „concursuri ” unde se intra numai cu pile si cu bani…numai saptamana trecuta la CLUB Sportiv Municipal si-a dus Radu Toanca si primarul pilele; asa ca nu mai publicati aceste anunturi in ziar… sau scrieti ca se intra doar cu pile !!!

  3. Unii se pregatesc si altii intra pe aceste posturi. Scriu in cunostinta de cauza. E o mafie de-ti vine greata. Scot posturi la concurs ca asa e procedura. Sa vina prostii, ca noi stim pe cine sa alegem :(.