Noutati :

Convocator al Consiliului de Administratie al Societatii “PRETIM” SA (P)

13 aprilie, 2013 - 10:30 AM
Autor: Anonim      
Categorie: SOCIAL
0

Consiliul de Administratie al Societatii “PRETIM” S.A., persoana juridica romana, avand sediul in Timisoara (TM – Romania), Calea Sagului n. 100, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr. J35/279/1991, C.U.I./C.I.F.– RO1803717, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata; ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 7/5/2013 (data de referinta), pentru data de 16/5/2013, ora 10:00 (Adunarea Generala Ordinara), respectiv ora 12:00 (Adunarea Generala Extraordinara), in prima convocare, la sediul societatii, pentru a lua in discutie si a delibera asupra urmatoarei

Ordini de Zi propuse pentru

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

 1)      Prezentarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012;

2)      Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar 2012;

3)      Analiza si aprobarea Situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2012, a contului de profit si pierderi si a modului de repartizare a rezultatului obtinut;

4)      Desemnarea Auditorului financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013;

5)      Fixarea duratei, onorariului si a altor clauze ale contractului de audit financiar;

6)      Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre adunarea generala a actionarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004. Data propusa spre aprobare adunarii generale este data de 10/6/2013;

7)      Diverse:

  1. Conferirea mandatului de reprezentare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor ce vor fi adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1)      Analizarea indeplinirii hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din data de 23/10/2007 cu privire la instrainarea unor bunuri imobile din patrimoniul societatii, in contextul economic actual; analizarea si evaluarea altor potentiale noi oportunitati de vanzare de bunuri imobile si adoptarea de hotarari in consecinta;

2)      Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre adunarea generala a actionarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004. Data propusa spre aprobare adunarii generale este data de 10/6/2013;

3)      Diverse:

  1. Conferirea mandatului de reprezentare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor ce vor fi adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 10 – 14, incepand cu data de 16/4/2013.

Actionarii pot participa personal pe baza actului de identitate, sau prin reprezentare. Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala se va putea face pe baza de imputernicire emisa pentru aceasta adunare, conform prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si conform prevederilor Actului constitutiv al Societatii. Un exemplar original al imputernicirii se va depune/expedia la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii cu cel putin 48 de ore inainte de ziua Adunarii, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii. In cazul persoanelor fizice, se va prezenta o copie certificata a actului de identitate al actionarului mandant. In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, un procent de cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si/sau a Adunarii Generale Extraordinare, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si/sau a Adunarii Generale Extraordinare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 7/5/2013, ora 14:00. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o motivare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si/sau a Adunarii generale Extraordinare, depuse/expediate in plic inchis astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 7/5/2013, ora 14:00. Dreptul de a formula intrebari si obligatia Societatii de a raspunde la acestea vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si intereselor Societatii.

In cazul in care, la prima convocare, nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de Actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in a doua convocare, in data de 17/5/2013, la ora 10:00, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 17/5/2013, la ora 12:00, in acelasi loc ca si in prima convocare si cu aceeasi ordine de zi.

Timisoara, la data de 11/4/2013.

Societatea PRETIM S.A.

Fausto Morichetti

Presedinte al Consiliului de AdministratieInformatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor

loading...