ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de selectie a proiectelor din domeniile cultural-artistice si de tineret pe anul 2024

1. Județul Timiș face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024.
2. Județul Timiș invită persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înființate în condițiile legii române ori ale țării de origine, precum și organizațiile neguvernamentale de tineret, interesate și care îndeplinesc condițiile legale prevăzute de Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare și de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, să depună cereri de finanțare nerambursabilă, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile cultură și tineret.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru proiecte cultural – artistice și de tineret cuprinse în programul „Tim Cultura 2024 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret” pe anul 2024 în județul Timiș, este prevăzută în Ordonanța nr. 51/1998, Legea nr. 350/2005 și Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 3 din 16 ianuarie 2024 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-artistice și de tineret, în județul Timiș.
4. Programul „Tim Cultura 2024 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret” pe anul 2024 în județul Timiș are ca buget local alocat suma de 6.150.000 lei, din care pentru cultură 5.750.000 lei și tineret 400.000 lei.
5. Durata proiectelor: anul 2024 pentru proiectele culturale anuale.
6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante și se va depune într-un exemplar la registratura Județului Timiș, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, în format letric și pe stick, sau se încarcă pe Platforma de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș – www.e-timis.ro, de către solicitanți (care anterior își vor crea un cont pe această platformă).
7. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte/cererilor de finanțare este 8 martie 2024, ora 14.00. Adresa la care se depun propunerile de proiecte este: registratura Județului Timiș, Bd. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, în format letric și pe stick sau se încarcă pe Platforma de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș – www.e-timis.ro de către solicitanți. (care anterior își vor crea un cont pe această platformă).
8. În conformitate cu prevederile art. 20. alin. (2) și (3) din Legea nr. 350/2005 și art. 10. alin. (6) și (7) din Ordonanța nr. 51/1998, perioada de depunere a proiectelor este 19 februarie 2024 – 8 martie 2024 pentru a da posibilitatea operatorilor culturali să implementeze din timp proiecte care să ducă mai departe moștenirea culturală generată de câștigarea în anul precedent a titlului de „Capitală Europeană a Culturii”.
9. Criteriile de selecție pentru aprobarea cererilor de finanțare trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare, având în vedere îndeplinirea unor condiții specifice, particularizate pe fiecare capitol în parte al TimCultura. Criteriile sunt următoarele:
● Reprezentativitatea / importanţa sau valoarea culturală/artistică a proiectului în ceea ce priveşte dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivelul judeţului Timiş;
● Relevanța și calitatea proiectului cultural;
● Dezvoltarea publicului;
● Capacitatea financiară și operațională – solicitantul are experiență în management de proiect și capacitate de implementare
● Metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităților este clară și realizabilă
● Gradul de impact al proiectului
● Sursele complementare de finanțare (contribuția proprie a beneficiarului)
● Proiect derulat în mediul rural sau mic urban cu parteneri din spațiul DKMT/ Proiect derulat în spațiul DKMT
● Promovarea activităților culturale în județ
● Activități complexe cu valoare instructiv – educativă
● Evidențierea multiculturalității ca element definitoriu pentru afirmarea coeziunii sociale din spaţiul timişean
● Promovarea competitivității în rândul elevilor
● Cooperare între sectorul public, cel privat, mediul neguvernamental și implicarea comunității
● Grupul țintă al proiectului
● Promovarea activităților cu, de și pentru tineret în mediul rural și urban mic
● Valorificarea patrimoniului cultural bănățean
● Sustenabilitatea în timp a proiectului
● Excelenţa artistică şi/sau originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice tradiţionale cu exprimările noi, inovatoare şi experimentale;
● Dimensiunea europeană, cooperare/coproducţii locale, regionale, naţionale şi/sau internaţionale;
● Promovarea patrimoniului material şi/sau imaterial;
● Contribuţia la interesul cultural al comunităţii: facilitarea/dezvoltarea accesului la cultură, atragerea publicului.
10. Perioada de depunere a proiectelor: 19 februarie – 8 martie 2024, ora 14.
Perioada de verificare a proiectelor culturale depuse: 11 – 21 martie 2024
Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 22 – 25 martie 2024.
Afișarea rezultatelor în urma evaluării comisiei de evaluare: 26 martie 2024;
Depunerea contestațiilor: 27 – 29 martie 2024, ora 14;
Soluționarea contestațiilor: 1 aprilie 2024;
Afișarea rezultatului final pe site-ul instituției: 2 aprilie 2024.”

Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.