Certificatul verde COVID obligatoriu, la fel si masca de protectie. Carantina de noapte, magazinele deschise pana la 9 seara. Lista noilor restrictii ce intra in vigoare de luni

TIMISOARA. A fost aprobata lista noilor restrictii care intra in vigoare de luni. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare pentru reducerea raspandirii virusului SARS CoV-2.

Iata mai jos principalele restrictii care intra in vigoare incepand de luni, 25 octombrie.

– interzicerea, pentru o perioada de 30 zile, circulatiei persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 22,00-05,00, cu anumite exceptii;

– interzicerea, pentru o perioada de 30 zile, desfasurarii activitatii operatorilor economici care activeaza in domeniul comertului/prestarilor de servicii in spatii inchise si/sau deschise, in intervalul orar 21,00-05,00;

– activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. in interiorul cladirilor si la terase sa fie permisa pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, in intervalul orar 05,00-21,00;

– interzicerea activitatii in baruri, cluburi si discoteci pentru o perioada de 30 zile, precum si organizarea si desfasurarea evenimentelor private (nunti, botezuri, mese festive etc.), a concertelor si spectacolelor;

– interzicerea participarii spectatorilor la competitiile sportive;

– accesul la toate activitatile si evenimentele organizate in perioada de 30 de zile conform prezentei hotarari, sa fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boala;

– organizarea programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu pentru cel putin 50% din angajati;

– accesul vizitatorilor in toate institutiile publice centrale si locale, operatorilor economici, care functioneaza in cladiri de birouri private, sa fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinarii, trecerii prin boala in ultimele 180 de zile sau testarii;

– abilitarea Ministerul Educatiei in vederea emiterii ordinului de ministru privind modificarea structurii anului scolar 2021-2022;

– instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, in toate spatiile publice inchise si deschise, precum si la locul de munca si in mijloacele de transport in comun.

Propunerile CNSU urmeaza sa fie aprobate si de noul Guvern.

***

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

 • (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, cu următoarele excepții:
 1. deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 2. deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. deplasarea persoanelor pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 4. deplasări ale persoanelor în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 5. deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau prezentat în limba română.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) lit. b), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. c)-e), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, motivul deplasării, data completării și semnătura.

 • (1) Se propune interzicerea desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, în intervalul orar 21,00-05,00. Între orele 21,00-05,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică și activităților sau evenimentelor organizate și desfășurate de persoanele fizice, operatorii economici, instituțiile publice în următoarele domenii:

 1. instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producție de film și audiovizuală, instituții de spectacole și/sau concerte, școli populare de artă și meserii, organizate și desfășurate în spații închise sau deschise;
 2. săli de sport și/sau fitness;
 3. jocuri de noroc;
 4. piscine interioare;
 5. locuri de joacă pentru copii;
 6. săli de jocuri;
 7. târguri, bâlciuri, talciocuri.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, etc., în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor prevăzuți la alin. (3), se desfășoară până la capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(5) Organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la alin. (2) este permisă, în intervalul orar 05,00-21,00, până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), (2), (3) și (4), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

 • (1) Se propune interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci.

(2) Se propune interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a organizării și desfășurării evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire, workshop-urilor și conferințelor, precum și a concertelor și spectacolelor organizate în alte spații deschise sau închise cu excepția celor special destinate care aparțin instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

(3) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, competițiile sportive să poată fi organizate și desfășurate pe teritoriul României fără participarea spectatorilor.

(4) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, mitingurile și demonstrațiile să poată fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, să se desfășoare în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de protecție.

(6) Se propune ca activitățile recreative și sportive să poată fi desfășurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 • (1) Se propune ca accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din prezenta hotărâre, precum și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) De la obligația prevăzută la alin. (1) referitoare la accesul controlat sunt exceptate activitățile religioase precum și cele din unitățile de alimentație publică în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile.

(3) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru participarea la activitățile și evenimentele prevăzute la art. 3 sau pentru acces în incinta centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

 • (1) Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autoritățile şi instituțiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanțare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale şi societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială să organizeze programul de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite această modalitate de desfășurare a muncii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se propune ca în situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, aceasta să se organizeze și desfășoare în schimburi, cu respectarea strică a măsurilor de protecție sanitară.

(3) În cazul în care angajatorii nu pot organiza activitatea în condițiile alin. (1) sau (2) se propune intensificarea verificărilor privind respectarea măsurilor de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2.

 • (1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligația de a verifica la intrarea în locație, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau în limba română.

(2) Se propune ca prevederile alin. (1) să se aplice și pentru operatorii economici care funcționează în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.

(3) Instituțiile publice și operatorii economici prevăzuți la alin. (1), vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (certificat de deces, certificat de naștere, etc.) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, prin organizarea activității în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

(4) Se propune reglementarea accesului angajaților în toate sediile instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorii economici cu capital public, precum și în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.

(5) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru permiterea accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, sau în clădirile de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

 • (1) Se abilitează Ministerul Educației în vederea emiterii ordinului de ministru pentru acordarea unei vacanțe suplimentare de două săptămâni pentru învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal în perioada 25.10.2021-05.11.2021, precum și pentru stabilirea ulterioară, dar nu mai târziu de data de 05.11.2021 a modificărilor privind structura anului școlar.

(2) Se propune emiterea de către Ministerul Educației a unei instrucțiuni prin care să se recomande instituțiilor de învățământ superior din sistemul național de învățământ trecerea în online a tuturor activităților în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

 • (1) Se suspendă activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în toate unitățile de învățământ privat, inclusiv în cele cuprinse în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021.

(2) Se propune suspendarea activităților cu prezența fizică la nivelul tuturor unităților sau operatorilor economici care desfășoară activități tip after-school, în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

 • (1) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.

(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), următoarele categorii de persoane:

 1. copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
 2. persoanele care sunt singure în birou;
 3. prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
 4. reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
 5. persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.
 • Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
 • Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

 

Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

loading...

  Pareri

 1. Aperol Spritz spune:

  Wow… Ce restricții ahahah

  • colocolo spune:

   Vin acum mai multe „Raed Arafat, şeful DSU, le cere senatorilor şi deputaţilor să urgenteze propunerea legislativă care prevede ca angajaţii să poate merge la muncă doar dacă deţin certificat verde, în condiţiile în care iniţiativa este în continuare blocată la comisiile din Parlament.”

 2. Noaptea mintii spune:

  Bugetarii nevaccinati au dreptul la munca in birouri ca e drept constitutional, cica ?!

  Medicii, armata si militia de ce nu sunt complet vaccinati?

  Se pisa lumea pe ele de restrictii cu masuri facute fara pic de logica, la fel ca toata campania de vaccinare.

  Un mare esec.

 3. RATM spune:

  Cand intelegeti ca trebuie iesit in strada??? Vine comunismul peste noi toti. Marea resetare, social credit score, monopol big pharma pe sanatate, urmariti non stop, transumanism, preferatul meu, ca asa deveniti vitele din proprietatea big pharma si big tech.
  Cand ma gandesc pe ce povesti am crescut… ca vom avea masini zburatoare in anul 2000… Devoluam, doar ca o mana de hoti in costume albe si pedofili, sa-si salveze pielea…
  Si va aduc aminte, Trump won!!!

 4. vaccinați polițiștii și jandarmii spune:

  că doar fac verificări între 21 și 5. cum fac verificări nevaccinați. unde este logica?

 5. nicu spune:

  comunistii au fost sfinti pe lânga astia! deci ai voie cu test la taxe si impozite dar in mall-uri mag bricolaj etc nu! l-ati omorat pe ceausescu degeaba !

 6. Bobu spune:

  Deci este carantina numai in intervalul 22-5?

 7. L spune:

  Restrictiile astea trebuiau luate acum o luna si nu eram in situatia asta.
  Acum ne mai salveaza doar o carantina nationala stricta, de cel putin 30 de zile, cu tancurile pe strada. Ai iesit aiurea, bam un bulan in cap. Du-te la somn.
  Si vaccinarea obligatorie a tuturor bugetarilor, in special personal medical, asistenta sociala si cadre didactice.

  • Carabaxan @ L spune:

   „Si vaccinarea obligatorie a tuturor bugetarilor, in special personal medical, asistenta sociala si cadre didactice.”

   -bine punctat, daca ar face asta si populatia ar deveni mai putin reticenta in privinta vaccinarii.

  • Andrei spune:

   Ești bine?
   Cum sa ceri asemenea totalitarisme? Cine vrea sa se vaccineze cine nu o sa suporte consecințele medicale pe pielea lui.

  • Abia aștept sa ne vedem sa vad câte bang poți sa duci spune:

   Abia aștept sa ne vedem pe strada si bag sa vezi atunci ce urmează si sa vin la tine acasă la familia ta si bang câte 10 doze de vaccin din 5 în cinci minute .Sa vezi ce fain este când un nebun decide pentru tine !

 8. kor spune:

  Cplm inseamna ” instituţiile publice centrale şi locale, operatorilor economici, care funcţionează în clădiri de birouri private”? Magazine? mall? cplm?

 9. badea ionn spune:

  Lumea e condusa de nebuni. Dati search dupa ministru sanatatii din SUA sau di Germania.. In SUA se dau jos statuile lui Thomas Jefferson, in Germania se ridica statui cu Marx si Engels..
  „Când un guvern se teme de cetățeni, e democrație. Când cetățenii se tem de guvern, este dictatură.” — Thomas Jefferson

 10. Prost dar vigilent spune:

  Dar de ce nu se cere Certificat verde la Biserica pentru preoti? – ei nu sunt angajati cu carte de munca? Adica pentru unii MUMA si ptr. altii CIUMA! Asta nu mai e viata…e acceptare fortata a unor reguli gandite total aiurea.Unde sunt reclamele cu 30 MINUTE MINIM DE MISCARE.Ce se intampla acum cu sanatatea noastra daca nu putem respira un aer sanatos si multe altele.Totul este Covid acum – mori,te nasti,traiesti raportat la Covid.Dar totusi cumva trebuie sa iti castigi existenta.Cum? – doar VACCINAT.Dar nu am auzit pe nimeni din Autoritati sa spuna de ce nu testeaza oamneii inainte de vaccinare.Cica multi copii au nevoie de psiholog de la varste fragede – nu se mai joaca,nu mai socializeaza,trebuie sa se vaccineze cand sistemul lor imunitar inca este in formare.A inceput instinctia rasei umane.Scapa cine poate!

 11. TelVerde spune:

  ………//se desfășoară până la capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00. ba esti nebun? deci ,invitatie la buluceala….

 12. AlinTM spune:

  Vaccinul obligatoriu,cei ce refuză să fie excluşi din societate,asa a fost mereu.sălbaticii antisociali,in pădure,societatea borăşte pe proşti!

  • Archer spune:

   @AlinTM :ce-mi place sa citesc comentariile la articole din astea.Asa imi dau seama ca exista si dezaxati in jurul meu.Tu fiind unul din ei.Auzi la el,exclusi din societate.Pana ieri poate acesti salbatici au fost prieteni de-ai tai,poate frati ,colegi,etc.Acum te crezi superior ca ti-ai bagat un rahat de ser in tine fascistule? Mentalitate de fasciscto- comunist infect.Vorba lui Vadim:hai sictir.

 13. Criminalul Arafat si Johannis ! trebuie judecati !!! spune:

  Soluția sa scăpăm de covit este testarea !!!
  Prin vaccinare nu o sa scăpăm niciodată de covit .Doar poate o sa facem cazuri mai ușoare!
  Vaccinați au fost transformați în vectori de transmitere a virusului prin acordarea de libertate de circulație și de scăparea de carantina.
  Un exemplu foarte grav este ca :
  Într-o familie de 2 vaccinați, soț soție .
  Dacă soțul face boala soția nu este obligata sa stea în casa poate sa circule fără restricti si sa circule sa împrăștie boala .
  Va întreb este normal ????

  La evenimente vaccinați întra fără test nevaccinati întra doar testati
  Este normal ???
  Nu este nici un studiu medical care arata ca vaccinați nu fac boala și ca nu transmit virusul.
  În România responsabil pentru mii de morți și bolnav este Arafat si cu Johannis cu guvernul sau de criminali .
  Vaccinul a fost creat sa vaci o forma ușoară nu sa scăpăm de virus si vaccinul nu oprește transmiterea virusului .
  Sa scapi de virus si sa nu transmiți trebuie sa depistezi persoanele infectate și sa le bagi în carantina.

 14. serban spune:

  Ciudat cum alte natii iau decizii referitor la vaccinarea romanilor. Oricum cu doar 5 000 000 de angajati ce teoretic pot fi restrictionati la maxim nu ai cum sa jungi la 70 % vaccinati niciodata.
  Comunistii erau mici copii pe langa ce se intampla in ziua de azi .
  „Dacă ai nevoie de un document care să ateste că ești liber, înseamnă că NU ești!”

 15. Carlos spune:

  Cu dedicatie pentru tine, Bogdane! Oricum nu iti pasa de Dumnezeu. Pe astia ii sustii tu, indiferent de partid. Asta e un motiv de actionat, nu de porcarii.

 16. STOP !!! Informează-te nu te lasă manipulat Prin frica și teroare !!!! spune:

  NU INTELEG EXPRESIILE :

  ” Ma vaccinez sa nu îmbolnăvesc pe cei dragi ”
  Adică dacă sunt vaccinat nu fac boala , asa înțeleg din expresia asta .

  ” Prin vaccinare scăpăm de pandemie ” Adică te vaccinezi si nu faci boala și nu transmiți asa înțeleg expresia asta .

  Va întreb toti știți pe cineva vaccinat care culmea a făcut boala și culmea a si infectat pe alti .
  Atunci expresia :
  Prin vaccinare scăpăm de boala este FALS !!!!!
  Prin vaccinare nu îmbolnăvesc pe cei dragi este FALS !!!!!

  Atunci care este scopul vaccinări cu forța ‽??? Dece nu ne spune guvernul lui Johannis afiliat la aceasi aripa politica Europeana la care sunt afiliate si Italieni și Francezi care insista cu vaccinarea si cu Green pass ???

  Singura soluție sa scăpăm de pandemie este testarea !!! Care in timp real indica faptul ca ești pozitiv și ești vecto de transmitere a boli .
  Automat trebuie sa te izolezi .

  Dar din păcate aceasta metoda singura si eficienta pentru a scăpa de pandemie nu se dorește.
  Atunci big farma nu mai poate sa facă miliarde de euro profit în fiecare tara unde a mituit cu bani grei guvernele pentru a obliga vaccinul .